Zuivelverwerkers schrijven de grupstal af zonder de effecten van de inrichting van moderne grupstallen op diergezondheid, dierenwelzijn en milieu daadwerkelijk te meten.

Einde grupstal in zicht

De zuivel wil af van de grupstal, maar onderzoek toont aan dat deze ook welzijnsvoordelen heeft.