Monstername voor controle op chitwoodi. - Foto: Diederik van der Laan

Areaal chitwoodicirkels gegroeid

Steeds meer grond is besmet met het aaltje Meloidogyne chitwoodi. Dit komt naar voren uit de meest recente...