Akkerbouw

Nieuws 1398 x bekeken

Waterschap De Dommel: verbod op onttrekken oppervlaktewater

Waterschap De Dommel heeft met ingang van donderdag een verbod ingesteld op het onttrekken van water uit enkele beken en sloten. Dit verbod geldt voor de Reusel ten zuiden van het Wilhelminakanaal, de Nete en de waterpartijen in Park Meerland in Eindhoven.

De zijbeken en sloten die uitkomen in de beken vallen ook onder het verbod. Daarnaast bestaat er een permanent onttrekkingsverbod voor een deel van de Beekse Waterloop, waar deze beek gevoed wordt met water uit het Wilhelminakanaal. Op een kaart op de site van het waterschap zijn de gebieden te zien waar een onttrekkingsverbod geldt.

Neerslagtekort

Het waterschap kondigt dit verbod af om te voorkomen dat er te weinig water in de sloten en beken overblijft. Te weinig water kan ernstige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit, de grondwaterstand en de flora en fauna. Hoewel er komende dagen wat neerslag wordt voorspelt, is de verwachting dat deze neerslag onvoldoende verbetering van de peilen en doorstroming in deze oppervlaktewateren oplevert. Het watertekort is ontstaan door een neerslagtekort in de afgelopen periode. Een verdere verlaging van de waterstand en afname van de stroming wil het waterschap zoveel mogelijk beperken.

Bekijk op de website van het KNMI een kaart van het neerslagtekort in Nederland

Het verbod geldt behalve voor vaste onttrekkingsinstallaties, ook voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Wel is het toegestaan om vee te laten drinken en om bestrijden van brand met water uit de betreffende beken en sloten. Het waterschap voert een verscherpte controle in om toezicht te houden op de naleving van het onttrekkingsverbod.

Of registreer je om te kunnen reageren.