Akkerbouw

Nieuws 2007 x bekeken

Resistente septoria duikt op in Engeland

In Zuid-Engeland zijn in februari in wintertarwe-proefvelden septoriastammen aangetroffen die 'zeer resistent' zijn tegen SDHI's.

Het is dezelfde mutatie die een jaar eerder ook in Ierland is aangetroffen. SDHI's zijn een groep actieve stoffen in moderne graanfungiciden, zoals Aviator, Skyway, Vertisan en Ceriax. 'Normale' graanfungiciden zijn kant-en-klare mixmiddelen waar SDHI's worden gemixt met andere actieve stoffen. Het Britse graanonderzoeksinstituut AHDB Cereals and Oilseed testte onlangs in een kassenproef de gevoeligheid van deze stammen op zuivere SDHI's. De uitkomsten bevestigen dat de nieuwe septoriastammen ongevoelig zijn geworden tegen SDHI's. Een stam was geheel ongevoelig en drie stammen verminderd gevoelig. Ook vonden de onderzoekers uit dat deze stammen even fit zijn als ongevoelige stammen.

Moderne fungiciden

Dat is erg slecht nieuws, aldus dr. Paul Gosling van AHBD, want dat betekent dat resistente septoria zich bij verkeerd gebruik razendsnel kan verspreiden. Deze moderne fungiciden kunnen in no time hun waarde verliezen tegen deze belangrijke graanziekte, net als enkele jaren terug met de strobilurines is gebeurd.

Resistentiemanagement

Om SDHI's de komende jaren te behouden pleit Fiona Burnett, voorzitter van de Fungicide Resistance Action Commitee (FRAC-UK), voor resistentiemanagement, het mixen van middelen met verschillende werkingsmechaniosmen. Dat houdt dus in SDHI's altijd mixen met een sterke triazool als prothioconazool of epoxiconazool én een zogenoemde multisite als chloorthalonil of folpet aan de middelenmix toevoegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.