Akkerbouw

Nieuws 2506 x bekeken

Peenteelt lastiger door eisen middelengebruik

De eisen rond gewasproductie, en daarmee de wereld van de peenteler, worden steeds strenger. Door alle schakels in de keten komt de consument steeds verder van de teler af te staan, terwijl de teler juist dichterbij die consument zou moeten bewegen om te weten wat deze wil.

Dat probleem schetst Mark Ermers, gewasadviseur van Bayer Crop Science, deze week op de themadag peen LNCN.

"Gewasbeschermingsmiddelen zijn nodig voor een goede productie en kwaliteit van gewassen", stelt hij. Ermers vraagt telers om verstandig met gewasbescherming om te gaan. Vergroening kan daarbij helpen.

Middelenpakket onder druk

Het middelenpakket voor de peenteelt staat onder druk. Ermers: "De theorie wint het steeds vaker van de praktijk. Het gaat er niet om hoe je iets toepast, maar de stoffen die erin zitten zijn bepalend voor de toelatingsmogelijkheden."

Een lage dosering met een schadelijke stof kan beter zijn voor plant en milieu, dan een frequentere dosering van een minder schadelijke stof. "De druk vanuit de maatschappij om minder chemie te gebruiken, neemt toe. Intussen blijven steeds minder middelen over om tot een goede productie te komen."

Ongewenste residuen

De gemiddelde consument wil een goed, gezond product voor een lage prijs. Dat wordt steeds lastiger met de steeds dringender eisen vanuit de keten, weet Ermers. "Zo hanteert Aldi Süd een verbod op acht actieve stoffen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Afnemers accepteren een beperkt aantal residuen."

Residuen zijn resten van gewasbeschermingsmiddelen op een gewas. "Dat is niet slecht, dat is juist wenselijk. Die residuen zitten er doordat telers ze hebben toegepast om het gewas gezond te houden."

Maar er zijn ook ongewenste residuen die ertoe leiden dat een gewas niet welkom is in het handelsverkeer. Bijvoorbeeld door drift op een naastgelegen perceel. Of doordat de spuit tussen twee klussen door niet goed is schoongemaakt. Soms blijft een middel achter op een perceel, in de grond. Vervuiling door kistenbewaring, zoals chloorprofam, komt ook voor.

'Vergroening meer dan groene chemie'

Dat zijn allemaal risico's waar telers rekening mee moeten houden, stelt Ermers. Vergroening kan de teler hierbij helpen. "In de vergroening is veel te tackelen. Vergroening is meer dan groene chemie. Het gaat hierbij om schoon en veilig telen, geïntegreerde gewasbescherming, effectieve bestrijding, meer doen met minder en verspilling tegengaan. Door die maatregelen toe te passen kan snel vergroening worden bereikt. Vergroening door middel van groene chemie is een kwestie van lange adem."

Of registreer je om te kunnen reageren.