Akkerbouw

Nieuws 1934 x bekeken

Mogelijkheden precisielandbouw onvoldoende benut

Akkerbouwers maken nog maar beperkt gebruik van de mogelijkheden die precisielandbouw biedt. Telers op lichtere gronden zijn het verst met het integreren van precisielandbouw op hun bedrijven.

Verkoopleider Johan Ottens van Agrifirm Plant, schat dat in het noordoostelijk zandgebied al ruim 3.000 hectare met de Veris bodemscan in kaart is gebracht.

Over het grote geheel komt de toepassing van de mogelijkheden die precisielandbouw biedt volgens DLV Plant adviseur Herman Krebbers maar schoorvoetend op gang, terwijl de mogelijkheden er liggen. De meeste akkerbouwers beschikken al over trekkers met GPS, dus de basis om plaatsspecifiek te werken en gegevens vast te leggen ligt er. Ook is bijna iedere nieuwe veldspuit voorzien van GPS. Dit wordt vooral gebruikt voor de automatische sectieafsluiting, terwijl de techniek ook in staat is om de dosering van gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek te variëren.

Onvoldoende bewustheid

Het is nu vooral nog signalering van verschillen in gewasgroei en opbrengsten. De volgende stap, om met deze gegevens ook daadwerkelijk wat te doen, blijkt in de praktijk nog een vrij grote drempel. Telers zijn zich blijkbaar onvoldoende bewust van de mogelijkheden om mindere plekken te verbeteren, of ze weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. Aan de hand van patronen die uit opbrengstkaarten of uit luchtbeelden komen, kunnen ook zonder ingewikkelde of dure apparatuur verbeteringen binnen een perceel worden gemaakt.

Nog geen goede rekenregels voorhanden

Johan Ottens merkt dat telers die een vervolgstap hebben gezet in het noordoostelijk zandgebied, snel verder willen. Het onderzoek is echter nog niet zover om in de informatiebehoefte van telers te voorzien. Het verst gevorderd is de plaatsspecifieke bekalking. Met de Veris bodemscan kunnen pH en het organische stofgehalte heel betrouwbaar plaatsspecifiek gemeten en vastgelegd worden. Telers willen op basis van het organische stofgehalte granulaten tegen aaltjes toedienen en plaatsspecifiek bemesten. Technisch is veel mogelijk, maar aan goede rekenregels ontbreekt het nog.

Of registreer je om te kunnen reageren.