Akkerbouw

Nieuws 2752 x bekeken

Brouwgerst vaker in bouwplan opgenomen

Brouwgerst verwerft een vastere positie in de akkerbouwbouwplannen doordat het graangewas rendementen levert waarmee het kan concurreren met tarwe. Dat stelt Aart den Bakker van Agrifirm Plant.

"Het areaal winterbrouwgerst dat wij gaan collecteren, is meer dan verdubbeld", illustreert de manager plantaardige afzet van Agrifirm Plant, in Teeltkrant akkerbouw van de coöperatie.

Afhankelijk van inzaai wintertarwe

Het areaal zomergerst is sterk afhankelijk van de hoeveelheid ingezaaide hectares wintertarwe en dat is nog niet helder. Agrifirm Plant heeft in de Nederlandse brouwgerst een aandeel van 90 tot 95 procent, schat Den Bakker.

Rasontwikkeling

Door rasontwikkelingen stijgen de opbrengsten. In combinatie met een stabielere premie is brouwgerst een aantrekkelijk gewas, zegt Den Bakker. "We zijn in Nederland heel goed in staat om hoogwaardige brouwgerst te telen. Dat geldt zowel voor zomer- als wintergerst." Nieuwe afzetkanalen, zoals de Noordelijke teelt van gerst voor whiskey en de duurzame gerstketen in Stichting Veldleeuwerik, dragen bij aan het stabiele prijsniveau.

Landbouwkundige voordelen

Ook wijst Den Bakker op de landbouwkundige voordelen van wintergerst. "De belangrijkste is dat wintergerst heel vroeg wordt geoogst, waardoor het land vroeg vrij is en er op tijd groenbemester kan worden gezaaid."

Comeback

Na een dip in 2014 (met een areaal van 27.610 hectare) maakt het gerstareaal een comeback. Vorig jaar was er volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 32.820 hectare) met gerst ingezaaid. Het totale graanareaal bedroeg vorig jaar, volgens de voorlopige CBS-cijfers, 196.830 hectare. Dat is eveneens meer dan in 2014 (193.130 hectare).

Brouwindustrie accepteert 5 gerstrassen volledig

De brouwgerstrassen Tipple, Concerto, Propino, Colombus en Wintmalt worden door de hele mout- en brouwindustrie geaccepteerd voor seizoen 2016. De rassen Sanette en Quench worden beperkt geaccepteerd. De teelt van Quench wordt niet aanbevolen vanwege het kafverlies in het verwerkingsproces. Dat is de conclusie van de waarderingslijst die Nibem (Nederlands instituut voor brouwgerst, mout en bier) jaarlijks samenstelt.

Aanvulling op rassenlijst
Het graan brouwgerst wordt speciaal geteeld voor het brouwen van bier. De waarderingslijst wordt samengesteld om de Nederlandse gersttelers te informeren over de acceptatie van de verschillende brouwgerstrassen. Dit is een aanvulling op de aanbevelende rassenlijst van zomergerst die jaarlijks wordt gepubliceerd door de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijsten (CSAR).

Verwerkingskwaliteit
Nibem geeft resultaten weer over de verwerkingskwaliteit van de gerstrassen in de mouterij en brouwerij. Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen stellen hiervoor hun eigen onderzoeksgegevens van de kwaliteit na verwerking op grote schaal beschikbaar van de gerstrassen van Nederlandse bodem.

Beperkt positief over Columbus en Sanette
In 2015 zijn partijen van de rassen Columbus en Sanette beproefd. Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over deze rassen is beperkt positief. Beide rassen worden beperkt aanbevolen, de verwerking wordt positief ervaren.

Nog geen oordeel over KWS Irina en Paustian
Voor de rassen KWS Irina en Paustian – nieuw op de rassenlijst van CSAR - is nog geen eindoordeel beschikbaar. Deze rassen lijken na beproeving op kleine schaal brouwwaardig. Omdat met deze rassen nog geen ervaring is opgedaan in het industriële onderzoek, brengt Nibem over deze rassen nog geen advies uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.