Akkerbouw

Nieuws 3614 x bekeken

NEPG tempert aardappeloogst

Noordhoek – Noordwest-Europa oogst veel minder aardappelen dan gedacht. De North-Western European Potato Growers (NEPG) schat de totale oogst van consumptieaardappelen op 24,5 miljoen ton. Dit is 14,1 procent minder dan vorig seizoen.

De aardappelproductie ligt 2,9 procent onder het vijfjarig gemiddelde. In juni ging de NEPG nog uit van een aardappeloogst van 25 miljoen ton. Die prognose lag 0,9 procent onder het 5-jarig gemiddelde.

De oogstprognose is hoofdzakelijk gebaseerd op proefrooiingen in de vijf NEPG-landen Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het areaal consumptieaardappelen is in de vijf landen met 3,7 procent gekrompen naar 527.110 hectare. De opbrengst per hectare is echter meer van invloed dan het aantal hectares.

Goed productief

Na de recente regenval werd een deel van de gewassen nog goed productief in het veld. Er bestaan volgens de NEPG echter grote verschillen tussen regio's en percelen. Deze verschillen zijn groter dan in voorgaande jaren. De NEPG vindt de ontwikkeling van doorwas in voornamelijk Bintje nog een grote onzekere factor. Het aardappelareaal in België bestaat voor 45 procent uit Bintjes. De NEPG verwacht dat België het laagst gaat scoren ten opzichte van vorig jaar en het 5-jarig gemiddelde.

Duitsland gemiddeld

De opbrengst in Duitsland laat een goed gemiddelde zien, net als een groot deel van Frankrijk en de Flevopolders in Nederland. Omdat in Engeland nog geen resultaten van proefrooiingen zijn gepubliceerd zijn, gaat de NEPG daar uit van het 5-jarig gemiddelde. Wel is het areaal in het Verenigd Koninkrijk gekrompen. De Britten telen voor het eerst minder dan 100.000 hectare. Dat is 7,7 procent minder dan vorig seizoen en 10,5 procent minder dan het 5-jarig gemiddelde.

Groeiende vraag industrie

De NEPG is positief over seizoen 2015/2016, mede door de steeds groeiende vraag van de industrie naar aardappelen. Vooral de export van gereed product buiten Europa groeit nog steeds. Daarnaast bieden de lagere opbrengsten in geheel Europa goede kansen voor de export van consumptieaardappelen naar Oost- en Zuid-Europese bestemmingen. Aangezien de verwachting voor dit seizoen redelijk positief is, laten telers het gewas langer doorgroeien. Laat oogsten brengt ook meer risico's met zich mee. Het weer in de komende week, de lagere bodemtemperaturen en een hoog onderwatergewicht van de aardappelen vraagt om voorzichtigheid bij het rooien en inschuren. De NEPG komt naar verwachting in oktober met de definitieve oogstraming.

Of registreer je om te kunnen reageren.