Akkerbouw

Nieuws 1676 x bekeken

Zoet-zoutverdeling water in kaart voor opslag

Delft – De zoet-zoutverdeling van het Zeeuwse water wordt in kaart gebracht om boeren bewust keuzes te laten maken in gewaskeuze en wateropslag.

Dit wordt gedaan in het project FRESHEM, wat staat voor FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey in the Province of Zeeland. Dit onderzoeksprogramma van de instituten Deltares, TNO en BGR wordt mogelijk gemaakt door diverse participanten zoals provincie, waterschap en ZLTO.

Problemen met voorziening

De reden voor het project zijn de verwachte problemen met de zoetwatervoorziening in Zeeland. Akkerbouwers in deze provincie zijn in de vochtvoorziening vooral aangewezen op regenwater, waarvan het overtollige doorgaans wordt afgevoerd naar zee.

De klimaatsverandering kan op termijn problemen geven voor de beschikbaarheid van zoet water. Bij een toenemende vraag is verstandig om zoet water op te slaan, zodat het zo nodig beschikbaar is.

Eind 2016 beschikbaar

De kaart die uit het FRESHEM-project moet rollen, laat zien waar het zoete water zich bevindt of waar het water het beste kan worden opgeslagen. De metingen worden vanuit de lucht gedaan met elektromagnetische golven. De kaarten zijn vanaf eind 2016 beschikbaar via de websites van het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland.

Of registreer je om te kunnen reageren.