Akkerbouw

Nieuws 2965 x bekeken 1 reactielaatste update:6 jul 2015

Areaal zaaiuien bereikt record van 24.000 hectare

Den Haag – De Nederlandse akkerbouwers telen dit jaar minder suikerbieten, consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen, zomertarwe en korrelmaïs. De arealen pootaardappelen, zaaiuien, wintertarwe en gerst groeien, blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het areaal zaaiuien groeit naar een record.

Het areaal suikerbieten daalt met 22 procent naar 58.500 hectare. Dat is 16.600 hectare minder dan in 2014. Daarmee is suikerbiet in oppervlakte verreweg de grootste daler van alle akkerbouwgewassen. Suiker Unie moest vanwege de recordhoge productie in 2014 veel suiker doorschuiven naar het nieuwe quotumseizoen 2015/2016. Om binnen het quotum te blijven, telen de akkerbouwers minder suikerbieten.

Tarwe

Als tweede daler volgt zomertarwe. Dat areaal krimpt met 5.000 hectare naar 14.900 hectare. Het areaal wintertarwe groeit daarentegen met 5.400 hectare naar 127.700 hectare. De omstandigheden in de herfst van vorig jaar waren gunstig voor het inzaaien van wintertarwe. Veel akkerbouwers geven daar de voorkeur aan boven zomertarwe, vanwege de hogere opbrengsten.

Opvallende groei gerst

Opvallend is de groei van het areaal zomergerst na een jarenlange krimp. Dat areaal groeit dit jaar met 13 procent naar 24.900 hectare. Het areaal zaaiuien neemt met 7 procent toe naar 24.000 hectare. De akkerbouwers teelden niet eerder zo veel zaaiuien.

NAK-cijfers

Binnen de aardappelteelt constateert het CBS een verschuiving. Het zetmeelareaal krimpt met 4 procent naar 40.500 hectare. De akkerbouwers telen 71.700 hectare consumptieaardappelen, een krimp van 3 procent. Het pootgoedareaal groeit juist flink, met 12 procent naar 44.700 hectare. Uitgaande van deze cijfers is het areaal pootaardappelen voor het eerst groter dan het areaal zetmeelaardappelen. Maar de aangifte bij de keuringsdienst NAK omvat 40.153 hectare pootaardappelen. Een deel van het areaal is in de meitelling wel opgegeven als pootgoed, maar telers zien toch af van de aanmelding voor de veldkeuring door de NAK. Uitgaande van de NAK-cijfers blijft het pootgoedareaal nog net onder de oppervlakte aan zetmeelaardappelen.

Dalend koolzaad

Procentueel gezien krimpt koolzaad dit jaar het sterkst. De akkerbouwers telen dit jaar volgens het CBS 2.200 hectare. Dat is 29 procent minder dan vorig jaar. De sterkste groei doet zich voor bij wintergerst. Het areaal dijt uit met 37 procent naar 7.600 hectare.

Eén reactie

  • joohoo

    Door de eis van 75%  met betrekking op snijmais en de daarbij koment gevolg van 3e en in veel gevallen zelfs een 4e gewas is er een tekort ontstaan aan snijmais.
    Deze regel heeft de toename van andere gewassen flink opgeschud.
    Echter deze veehouders die in het verleden  hun eigen voer konden teelen komen nu ook op de kopersmarkt met alle gevolgen van dien.

Of registreer je om te kunnen reageren.