Akkerbouw

Nieuws 1602 x bekeken 1 reactie

PPO onderzoekers: monitoring bodemkwaliteit ontbrekende schakel

Lelystad - PPO-WUR onderzoekers Wijnand Sukkel, Pieter de Wolf en Leendert Molendijk delen de zorg over de mogelijk teruglopende bodemkwaliteit in Flevoland.

Deze zorg is uitgesproken in een onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV).

De onderzoekers zien op meerdere fronten aanwijzingen voor afnemende bodemkwaliteit. Een structurele monitoring van de status van de bodemkwaliteit ontbreekt echter. Gezien de meestal zeer langzame veranderingen wordt de vermindering van de bodemkwaliteit in de praktijk vaak niet opgemerkt. Om goed onderbouwde acties te kunnen nemen om de bodemkwaliteit te verbeteren, is volgens de onderzoekers een betere onderbouwing en kwantificering van het verloop van de bodemkwaliteit noodzakelijk.

Aanwijzingen dat de bodemkwaliteit afneemt zijn: een negatieve organischestofbalans op veel akkerbouwbedrijven, een al dertig jaar toenemende bodemdruk door mechanisatie met grotere kans op bodemverdichting en een toename van aaltjesbesmettingen dat zich uit in een groter aantal cirkels met een chitwoodibesmetting en meer afkeuringen vanwege stengelaaltjes. Daarnaast speelt de bodemdaling in Flevoland een rol. Dit is een deels onontkoombaar proces als gevolg van rijping van de bodem. Maar heeft wel gevolgen voor de bewerkbaarheid en ontwatering.

Als oorzaken zien de onderzoekers intensieve bouwplannen, machines die onder suboptimale omstandigheden nog kunnen oogsten, een toename van reizende teelten en een afnemend vakmanschap van de teler. Hij is steeds meer manager en handelaar en besteedt daardoor minder aandacht aan de bodem. De onderzoekers merken dat akkerbouwers wel investeren in schaalvergroting maar niet in productiviteit van de percelen. Dat akkerbouwers zich zorgen maken over de bodemkwaliteit heeft in de optiek van de onderzoekers ook te maken met de restricties op bemesting en gewasbescherming. Hierdoor is het in de beleving van de ondernemer lastiger om met eenvoudige ingrepen bodemproblemen te repareren.

Eén reactie

  • pinkeltje


    Allicht gaat de bodemvruchtbaarheid van een jonge polder achteruit. Daar is inmiddels wel genoeg over gezegd. Anderzijds, wie heeft er eigenlijk belang bij topopbrengsten of steeds maar hogere opbrengsten?

Of registreer je om te kunnen reageren.