Akkerbouw

Nieuws 1126 x bekeken laatste update:21 mei 2015

Europarlement vraagt om aanpak Xylella

Straatsburg - Het Europees Parlement vraagt de Europese Commissie meer te doen om de uitbraak van Xylella fastidiosa (Xf) in olijfbomen in te bestrijden.

Het parlement wil een beperking van de invoer van mogelijke Xylella-verspreiders uit besmette landen buiten de EU.  Een voorstel om importbeperkingen op te leggen aan de invoer van ander plantaardig materiaal is in de kiem gesmoord.

Begin deze week lag nog een concept-resolutie op tafel waarin de Europese Commissie werd gevraagd niet alleen maatregelen te nemen tegen de invoer van mogelijke Xf-dragers, maar ook de invoer van ander plantgoed te beperken. Dat zou - als de Europese Commissie die suggestie overneemt - behoorlijke consequenties kunnen hebben voor de Nederlandse invoer van buitenlands plantgoed.

CDA-parlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft begrip voor de emotionele reacties van haar collega's.  Die konden worden getemperd. "Het zou zeer schadelijk zijn als de buitengrenzen van Europa voor bepaalde soorten sier- en potplanten op slot zouden gaan."

Met name Zuid-Europese parlementariërs dringen aan op een gesloten importregeling, waarbij plantaardig materiaal alleen wordt toegelaten als vast staat dat er geen besmetting in het land van herkomst aanwezig is. Nederland wil een meer risicogebaseerde beoordeling. Een voorstel van de sociaal-democraten waarin werd gepleit voor een nieuw plantenpaspoort, haalde het niet.  "Ik ben blij dat we dat hebben kunnen voorkomen", zegt Schreijer-Pierik.

Bas Belder (SGP/ChristenUnie) van de fractie van conservatieven en hervormers toonde zich woensdag na afloop van de stemming weinig tevreden met de resolutie. Hij vindt dat veel meer  nadruk moet worden gelegd op de bestrijding van de uitbraak in Italië: "Het parlement had veel duidelijker taal moeten spreken, pappen en nathouden werkt niet. Italië moet de uitbraak voortvarend aanpakken, zonder verder getreuzel." Wijzigingsvoorstellen om de Europese Commissie op dat punt aan te sporen, haalden echter geen meerderheid.

Het Europees Parlement stelt vast dat verdere verspreiding van Xf kan leiden tot schade van ongekende omvang, met dramatische economische en sociale  gevolgen.

De Europese Commissie heeft deze week noodmaatregelen afgekondigd om de ziekte te bestrijden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inventariseert nog wat de gevolgen daarvan zijn voor Nederland. Voor importeurs en kwekers die plantmateriaal van buiten de EU gebruiken, wordt vrijdag in Aalsmeer een informatiebijeenkomst gehouden.

Of registreer je om te kunnen reageren.