Akkerbouw

Nieuws 837 x bekeken

Bijna kwart aardappeloogst VTA vrij verkoopbaar

Noordhoek – De leden van Verenigde Telersbouw (VTA) hadden medio februari nog 23 procent van hun aardappeloogst 2014 vrij verkoopbaar. Dat is bijna de helft (45 procent) van hun voorraad. Er lag nog 50,6 procent van de totale oogst in hun schuren.

Het een en ander blijkt uit de tweede van drie voorraadpeilingen die VTA ieder seizoen houdt onder een vaste, representatieve groep van zijn leden. De VTA-leden vertegenwoordigen ongeveer 40 procent van het Nederlands areaal consumptieaardappelen.

Zowel het volume vrije aardappelen als de opslag als geheel scoren hoog in vergelijking met vorige jaren, meldt VTA. Ten opzichte van vorig jaar februari lag er 15,8 procent meer aardappelen. Dit is het gevolg van grote hectare-opbrengsten. Op de peildatum hadden de VTA-telers ongeveer net zoveel aardappelen afgeleverd als een jaar eerder en hun areaal was met ongeveer een procent afgenomen. In doorsnee is hun hectareopbrengst uitgekomen op 58,3 ton per hectare. Dat wijkt sterk af van het landelijk gemiddelde, volgens statistiekbureau CBS bruto 52,3 ton per hectare. Normaal halen de VTA-telers circa 5 procent meer, dat is nu ruim 11 procent.

De opslag uitgedrukt in percentage van de hoofdoogst is groter dan de gemiddelde score in de voorgaande vijf seizoenen. De stand van zaken lijkt veel op die van februari 2010, na een eveneens grote aardappeloogst. Alleen lag er destijds ook meer volume al verkochte aardappelen nog in opslag.

Of registreer je om te kunnen reageren.