Akkerbouw

Nieuws 1751 x bekeken

Meer graan door hogere hectareopbrengsten

De arealen uien, wintergerst, cichorei, vlas en hennep groeiden dit jaar. Dat ging ten koste van de arealen suikerbieten en koolzaad.

De akkerbouwers houden hun bouwplan vrij constant. De laatste tien jaar varieerde het aandeel rooigewassen in het bouwplan tussen de 50 en 57 procent. Van de akkerbouwgewassen bestaat 43 tot 50 procent sinds 2006 uit maaigewassen. De jaarlijkse verschillen zijn toe te schrijven aan prijsschommelingen. Dat valt op te maken uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meer graan

Ondanks dat graan een vast onderdeel is van het bouwplan, produceert Nederland steeds meer graan door de hogere productie per hectare. In tien jaar steeg de hectareopbrengst bij wintertarwe van 8,8 ton naar 10,2 ton. Wintergerst steeg in tien jaar van 7,0 naar 9,2 ton. Door de gestegen hectareopbrengst ligt de tarweproductie dit jaar 9,2 procent boven het 5-jaarlijks gemiddelde. Bij wintergerst is sprake van een verdubbeling. Het gewas wint de laatste jaren aan populariteit onder akkerbouwers.

Minder koolzaad

Dat is niet het geval bij koolzaad. Het gewas kromp dit jaar naar een areaal van 2.200 hectare, volgens het CBS. Dat is kleiner dan vlas, dat dit jaar groeit naar 2.400 hectare. Dat is het grootste vlasareaal in zeven jaar. Dit is terug te zien in de productiecijfers. Nederland produceert dit jaar ruim 6 procent minder koolzaad dan het 5-jaarlijks gemiddelde. De productie van vezelvlas ligt 33 procent boven het gemiddelde en dat van lijnzaad zelfs 55 procent.

Hennep

Een andere stijger is hennep. Het CBS schat het areaal op 2.100 hectare, het grootste dat het CBS ooit heeft geteld. Ook cichorei vonden de akkerbouwers dit jaar aantrekkelijker. Het areaal groeide naar 3.900 hectare. Dat is 345 hectare (10 procent) meer dan vorig jaar. Cichoreiverwerker Sensus verwacht volgend jaar minstens 5.000 hectare te contracteren. Dan moet een areaalgroei van minstens 28 procent worden gerealiseerd. Gezien de onvrede onder cichoreitelers over de contractvoorwaarden voor 2016, is het niet aannemelijk dat dat Sensus gaat lukken.

Zaaiuien

De productie van zaaiuien en consumptieaardappelen wijkt niet veel af van het gemiddelde. Dat van zaaiuien zit er 2,8 procent boven. Nederland produceert 0,6 procent meer consumptieaardappelen dan het 5-jaarlijks gemiddelde.

De productie van suikerbieten keldert dit jaar naar 4,79 miljoen ton. Dat is 18,6 procent onder het vijfjaarlijkse gemiddelde. Dat is geen verrassing. Het areaal is ten opzichte van 2014 met 22 procent geslonken naar 58.500 hectare. Door de recordproductie van 2014 moest Suiker Unie veel suiker doorschuiven naar dit seizoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.