Akkerbouw

Nieuws 2121 x bekeken 19 reacties

Rijenbemesting compenseert lage norm

Lelystad – Alleen rijenbemesting is een effectieve maatregel om de verlaagde stikstofgebruiksnorm te compenseren, constateert PPO-proefboerderij Vredepeel. Deze 20 procent verlaging geldt per 2015 voor de uitspoelingsgevoelige gewassen op de zuidelijke zandgronden.

Rijenbemesting is vooral effectief voor gewassen op ruime rijafstand. In eerder onderzoek werd vooral de effectiviteit bij mais aangetoond, maar PPO verwacht dat de techniek onder slechtere omstandigheden en lagere bemesting ook in andere gewassen effectief is. Daarom heeft de onderzoeksinstelling besloten om de rijenbemesting ook in aardappelen en prei toe te passen.

Met dit onderzoek probeert PPO te anticiperen op de nieuwe wetgeving die met het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn ingaat.

Laatste reacties

 • agratax2

  Wordt dit soort bemesten al niet decennia lang toegepast bij de graanteelt op de prairies en besparen deze boeren hiermee geen kunstmest? Volgens hun eigen zeggen wel en wij gaan weer het wiel uitvinden in Nederland omdat we door de milieu lobby gedwongen worden om minder bemesting toe te passen.

 • schoenmakers1

  moeten we er dan ook naar de opbrengsten van de prairies toe?

 • j.verstraten1

  Dit bericht, nav hetzelfde onderzoek geeft toch een heel ander beeld. http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=203359#.U9pz5U0cTcs

 • alco1

  Is iedereen nou werkelijk zo dom.
  Mais groeit door bemesting maar ook door voorraad die in de grond aanwezig is. Net als bermgras wat ook niet bemest wordt.
  Het eerste jaar is er een normale oogst mais te behalen met minder bemesting vanwege de rijenbemesting. Echter als in de herfst de grond door elkaar komt voor vanggewas is er al minder beschikbaar voor dat gewas. Het volgende jaar is het aandeel voorraad minder waardoor meer rijenbemesting nodig is, maar mag dus niet. Als dit enkele jaren zo door gaat zien we duidelijke verschraling. Iets wat de natuurfreeks graag zien en waar wij dus weer met ons LTO ingetuind zijn.

 • landboer

  Ze moeten op een proefboerderij toch uit kunnen zoeken of rijenbemesting ook na jaren effect heeft of dat het is zoals alco zegt.
  Ben daar wel erg benieuwd naar maar hoor hier telkens tegengestelde meningen

 • pinkeltje

  Heeft niks met domheid te maken. Al jarenlang is het bekend dat rijenbemesting een probaat middel kan zijn om de benutting van mineralen te verbeteren. Er worden ook geen wielen opnieuw uitgevonden, er wordt alleen nu het gaat knijpen nog eens opnieuw aandacht voor gevraagd en bekeken wanneer het wel en wanneer het geen effect heeft. Maar een wondermiddel is het ook niet. Een plant moet een zekere hoeveelheid voedingsstoffen op kunnen nemen om optimaal te groeien. Dat gegeven blijft. Maar rijenbemesting is ook een manier om veel nauwkeuriger te bemesten dan wanneer breedwerpig wordt gewerkt. Ook dat effect telt.

 • Zandboertje

  Alle bemesting is vergif totdat het goed verdeeld is. Rijenbemesting is een korte termijntoepassing. Nieuwe wortelpuntjes nemen voedingsstoffen op, en gaan niet tijdenlang rondjes groeien rond de rijenbemesting. In het begin lijkt het even snel te werken, maar op lange termijn zal de gehele bouwvoor nutriënten moeten bevatten.

 • pinkeltje

  Je moet ook niet de volledige gift als rijenbemesting geven. Zoals je meestal ook maar beter niet alles in één keer kunt geven. Allicht moet de hele bouwvoor voedingsstoffen bevatten tegen de tijd dat de gewassen een behoorlijk wortelstelsel ontwikkelen.

 • boer drenth

  Die PINKELTJE kan wel een mooi verhaal ophangen, maar dat hele rijen bemesting verhaal is in een woord waardeloos. Dure bemesting systemen aan schaffen zonder beter resultaat. Op zand grond moet je gewoon zorgen voor een goede bemesting van de hele bouwvoor ,dat brengt onder alle omstandigheden de beste resultaten.

 • pinkeltje

  Zo te horen heeft meneer Snippe al heel wat jaren diverse proeven uitgevoerd om een en ander vast te stellen. Zou wel leuk zijn voor de redaktie van Boerderij om over die gegevens te beschikken dan kunnen de lezers daar ook een keer kennis van nemen. Weten we tenminste eens een keer hoe het precies ziet. Trouwens, rijenbemesting hoeft helemaal niet duur te zijn. Wel eens gekeken op www.precisiebemester.nl?

 • alco1

  Ik denk dat pinkeltje #4 ook niet goed gelezen of begrepen heeft.

 • ikkethuis

  Rijenbemesting is alleen effectief in de begin fase van groei. Als je een groter gewas hebt, en de wortels dus in de grond uit de rij zijn gegroeid, kun je beter volvelds bemesten, als in een rij, want dan ligt er te veel op 1 plaats.

 • gjcamps

  Dit jaar heb ik alleen een rijen bemesting bij de maïs gegeven met zaaien. Dus geen volvelds varkensdrijfmest, voordeel was lekker vroeg zaaien. Gewas staat super. Wel belangrijk een goede conditie gehele bodem. Je mag steeds minder dierlijke mest uitrijden, op een gegeven moment is het niet meer interessant en kun je beter naar precisie bemesting overstappen.

 • j.verstraten1

  Tsjonge jonge, zoals gebruikelijk weer veel reacties zonder goed het artikel te lezen. Daar staat nl. duidelijk dat het effectief is bij gewassen met een ruime rijafstand. Maw, de schaarse hoeveelheid mest die we nog mogen gebruiken word bij gewassen op ruime rijafstand minder goed benut door óf uitspoeling (N) of opneembaarheid ( P) doordat de wortels gewoon te laat de meststoffen bereiken. Het is misschien daarom met de huidige mestnormen wel zinvol om mais op 50cm te zaaien. ( bij proeven in het verleden geen verschil, maar toen werd veel meer mest gebruikt). Als bij rijenbemesting de opbrengst hoger is dan volvelds heb je dus een betere benutting dat kan niemand tegenspreken. Als vervolgens de groenbemester slechter groeit is dat heel logisch omdat er minder N weg te vangen is, die is al verbruikt door de hoofdteelt. Het wordt pas echt interessant als je middels rijenbemesting aan kunt tonen dat er minder N uitspoelt naar het grondwater want het huidige mestbeleid is een doodlopende weg van steeds weer korten op mestgebruik met dalende gewasopbrengsten als gevolg en een nitraatrichtlijn die mede daardoor toch niet gehaald wordt.

 • gjcamps

  @verstraten, (korrel) maïs op 50 cm zaaien leverde niet meer op. Een belangrijk punt vergeet je, verbeteren of minimaal constant houden van het organisch stof gehalte van de bodem. Dit is langetermijn planning en wordt zonder dierlijke mest op veel grond een probleem. En anders stro handelen en onderploegen zoals bij de andere discussie.

 • alco1

  Verschraling van de grond veroorzaakt het zgn. 'Opvreten van de humuslaag'. Waardoor juist eerder uitspoeling optreed.

 • gjcamps

  Precies alco1, en nog even zo doorgaan en we hebben er weer een stukje 'sahara' erbij. Een schrale bodem houdt ook geen water vast.

 • Zandboertje

  Niet ploegen scheelt ook wel. In ieder geval een betere bodemlaag voor de mineralen. Dat dit systeem werkt bij grote rijafstand is voor Verstraten een gegeven voor mij niet. Wortels van alle planten verdelen zich over de gehele breedte. Indien de mest niet te diep wegzit, zal dit snel genoeg beschikbaar zijn. De snelheid waarmee een jonge plant zijn wortel overal heen 'stuurt'is ernorm. Verder blijf ik erbij dat het vergif is tenzij goed verdeeld. 20% van de mineralen(rijenbemesting) op een paar vierkante cm rondom doodt meer dan het goed doet.

 • gjcamps

  @zandboertje, 200 kg per ha, dat is alles. Voor de start heel belangrijk, later moet de plant de rest uit de bouw voor halen. Niet elk jaar ploegen maar wel om het jaar, komt er lekker veel lucht in de grond en voorkomt uitspoeling.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.