Akkerbouw

Nieuws 669 x bekeken 1 reactie

Meer aandacht voor landschap in MER

Den Haag – Ruimtelijke kwaliteit moet meer aandacht krijgen bij Milieu Effect Rapportages (MER). Dat zegt het College van Rijksadviseurs. "Wil MER als integraal instrument haar rol goed kunnen spelen dan moet ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van alternatieven meer sturend zijn", vindt Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water.

Landschap is vaak een belangrijke factor in de maatschappelijke discussie over plannen en projecten.

Het College pleit voor een prominentere plaats van landschap in milieueffectrapportage. Zo kunnen milieutechnische en ruimtelijke effecten met elkaar in verband worden gebracht. In het advies wordt bovendien aandacht gevraagd voor alternatieven die niet primair tot doel hebben kwaliteit te beschermen maar gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe kwaliteit.

De commissie die over de MER gaat, gaat in een pilot praktische ervaring opdoen met het landschapseffect in de MER. Daarna zal er voor gemeenten, provincies, Rijk en adviesbureaus een handleiding komen hoe ze bij de uitvoering van de MER meer aandacht kunnen geven aan het landschapseffect van de beoordeelde bouw- of ontwikkelingsplannen.
Voor vergunningen voor grotere bedrijven is het nodig om een MER-rapportage te laten doen.

Eén reactie

  • de Grote Stern

    Goed plan, landschap speelt nu vaak een ondergeschikte rol in de MER.

Of registreer je om te kunnen reageren.