Akkerbouw

Nieuws 839 x bekeken 1 reactie

Harde uien minder hard bij hogere stikstofgiften

Colijnsplaat - De hardheid van uienrassen met een hoog getal voor hardheid in de rassenlijst neemt bij een hoge stikstofbemesting meer af dan de hardheid van rassen met een matige hardheid. Dat blijkt uit een in teeltjaar 2012-13 uitgevoerde stikstofbemestingsproef op proefboerderij de Rusthoeve in Colijnsplaat.

Dit onderzoek is uitgevoerd door PPO-agv in opdracht van het UIKC.

De directe aanleiding voor dit onderzoek was de verhoging de stikstofnorm voor zaaiuien op kleigrond van 120 kilo naar 170 kilo stikstof per hectare. Deze verhoging is gebaseerd op onderzoek waarbij alleen is gekeken naar het effect van de stikstof op de kilo-opbrengst. Vanuit de praktijk komen echter regelmatig vragen of de verhoging van de stikstofgift een negatief effect heeft op de kwaliteit.

Over het algemeen wordt aangenomen dat een hogere stikstofgift ten koste gaat van de kwaliteit van de uien. Vooral voor de langere bewaring is hardheid een belangrijk kwaliteitscriterium.

Omdat het ras ook een grote invloed heeft op de kwaliteit zijn voor de bemestingsproef drie rassen die verschilden in hardheid geteeld bij 120, 140, 160 en 180 kilo stikstof per hectare.  Net als in eerdere proeven steeg de kilo-opbrengst bij hogere stikstofgiften.

De hardheid van het ras met een matige hardheid bleef vrijwel gelijk als de stikstofgift verhoogd werd terwijl de hardheid van het ras met een zeer goede hardheid af nam. Dit was ook het geval bij het ras met een gemiddelde hardheid, zij het in mindere mate. De rasverschillen in hardheid werden dus kleiner bij een hogere stikstofgift.

Eén reactie

  • nummer66

    nam de hardheid van het harde ras af tot het nivo van het zachte? of bleef hij nog steeds harder?

Of registreer je om te kunnen reageren.