Akkerbouw

Nieuws 961 x bekeken 3 reacties

Bezuinigingen natuur geen belemmering voor PAS

Den Haag – De aangekondigde bezuinigingen op natuur lijken de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet in de weg te staan.

Het resterende budget wordt volgens goed ingevoerde bronnen geïnvesteerd in beheer van bestaande gebieden en herstelwerkzaamheden.

De aankoop en inrichting van nieuwe natuur komt wel onder druk te staan. Aanvankelijk was het kabinet van plan 200 miljoen euro extra voor natuurbeleid uit te trekken. Trouw meldde echter deze week dat dit bedrag in de komende twee jaar wordt gehalveerd; indien daarna de economie weer aantrekt, wordt het ingeleverde geld alsnog aan het natuurbudget toegevoegd.

Aan de PAS wordt op dit moment nog druk gerekend. Het instrument, bedoeld om economische ontwikkeling in en rondom Europees beschermde natuurgebieden mogelijk te maken, moet volgend jaar van kracht worden. Dat zou veehouderijen die nu nog op slot zitten wat lucht kunnen geven. Om die reden is LTO een groot voorstander van de PAS, die al onder toenmalig minister Gerda Verburg is aangekondigd.

De bezuinigingen op natuur worden dinsdag officieel bekendgemaakt, wanneer het kabinet in het kader van Prinsjesdag de nieuwe begroting presenteert. Ruim een week later licht staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) het nieuwe beleid inhoudelijk toe in een Kamerbrief en persconferentie. Voor de zomer lekten deze plannen al uit en naar verluidt wordt daar weinig aan veranderd.

Kern daarvan is de verwerving van 34.000 en inrichting van 80.000 hectare natuur. Dat betekent een verdubbeling van de ambities van haar ambtsvoorganger Henk Bleker. Wel wordt de einddatum verschoven van 2021 naar 2027. Over de definitieve omvang van de EHS houdt Dijksma zich op de vlakte.

Laatste reacties

 • veldzicht

  Als je ziet wat straat arme landen in Afrika en India voor de natuur over hebben(ook wel voor de toeristen)dan mogen wij onze natuur gebieden zoals wadden, Veluwe en heidevelden ook niet verwaarlozen,echter die
  nieuwe nepnatuur en z.g verbindings zone.s tenkoste van honderden miljoenen is maar een grote bende en weggegooid geld,als je de natuur wil
  beschermen geef het dan aan die arme landen om stroperij te bestrijden daar
  neushoorns olifanten in hoog tempo worden uitgeroeid.


 • Bison

  Dat bankje(foto) is zeker voor de tuinman?:)

 • jaapjo

  dat bankje wordt dus straks wegbezuinigd...

Of registreer je om te kunnen reageren.