Akkerbouw

Nieuws 4072 x bekeken 18 reacties

WUR: niet-ploegen niet ten koste van opbrengst

Wageningen – De opbrengsten van gewassen bij niet-ploegen doen niet onder voor die op geploegde percelen. Maar het verschilt per gewas en per jaar.

Wageningen UR vergelijkt sinds 2010 in een proef de opbrengsten bij niet-ploegsystemen met die van ploegen. De resultaten laten een divers beeld zien. In een aantal gewassen was de opbrengst op niet-geploegde grond lager dan bij geploegde grond. De onderzoekers schrijven dit toe aan het feit dat de bodem bij niet-kerende grondbewerkingen een nieuw evenwicht moet vinden. Daarnaast zijn de lagere opbrengsten soms veroorzaakt doordat de niet-ploeg systemen onvoldoende zijn aangepast aan de teelttechniek. Volgens de onderzoekers is dat verbeterd en lijkt de opbrengstderving minder voor te komen in de eerste jaren na de omschakeling.

Bij de aardappel constateert WUR in het eerste jaar geen verschil tussen de percelen. In 2011 lag de opbrengst op het niet-geploegde perceel 5 procent lager dan op het geploegde perceel. In 2012 was er opnieuw geen verschil in opbrengst.

WUR heeft twee jaar zomertarwe getest. Op niet-geploegde grond was die in beide jaren hoger dan op geploegde grond. Een mengsel van zomertarwe en veldbonen gaf in het eerste jaar op niet-geploegde grond een lagere opbrengst en in het tweede jaar een hogere.

Bij peen is de opbrengst lager op niet-geploegde grond. De onderzoekers schrijven dat toe aan het trager opwarmen van de grond. Bovendien is de grond kluiteriger en dat verslechtert de opkomst. Daarom hebben de onderzoekers dit jaar 10 procent meer zaaizaad gebruikt om net zoveel planten te krijgen als op geploegde grond.

Laatste reacties

 • Erik van Casteren

  Niet ploegen is een ramp voor de veeteelt.In Zuid Amerika wordt ook niet geploegd en daar is 90 % van het graan eigenlijk niet geschikt als veevoer vanwege mycotoxine uit schimmels van plantenresten die niet worden ondergeploegd.Ook hier wordt mycotxine een groter probleem

 • schoenmakers1

  is ploegen ook niet een soort biologische bestrijding van onkruid?

 • g.g

  er staat niet welke grondbewerking er dan wel wordt gedaan, en of er met glyfosaat wordt gespoten. zou graag meer zien van dit onderzoek.
  uit eigen ervaring met fysieke conclusies zeg ik dat ploegen nog altijd beter is.....

 • massy

  Ikdenk dat we als eigenaren van de gronden dit allemaal zelf wel kunnen proberen en uit kunnen zoeken en dat we daar niet een steletje beter weters voor nodig hebben. en als je graag ploegt dan ploeg je en als je het niet graag doet ploeg je niet.

 • gerjan slingenbergh

  Je kunt na drie produktie jaren nog geen conclusies trekken.

 • ed12345

  Hier is niet ploegen al vrij lang .In het algemeen kun je zeggen hoe zwaarder de grond hoe moeilijker om het goed te doen.Het absolute no till wint maar weinig terrein ,wat meer en meer voorkomt is een zware schijfeg na de oogst en in het voorjaar ook een vrij ruwe voorbewerking en dan zaaien met no till equipment om de grote hoeveelheid planten resten de baas te kunnen en een regelmatige zaaidiepte te handhaven.Van Casteren het door u aangemerkte probleem is volgens mij eerder een gevolg van niet genoeg vruchtwisseling de resten van b.v. soya zijn zo ver ik weet niet schadelijk voor granen

 • henk fledderus

  ik denk ook dat na 3 jaar een conclussie trekken erg kort door de bocht is.
  zeker als je in het eerste jaar een verlies hebt.
  wij wonen ook in een gebied waar minimum till al jaren gemeen goed is. problemen met bodem vruchtbaarheid en laag liggende zuurlagen ( ph van 3/4 op 30 cm) heeft een behoorlijk aantal ploegen en spit machines doen verschijnen.

 • W Geverink

  Hier bespaard het over het algemeen een hoop tijd en brandstof. Tegenwoordig zaait men met behulp van GPS koolzaad tussen de rijen gerst stoppel. De gerststoppel vangt sneeuw (vocht) en beschermd het jonge plantjes tegen de wind (zandstralen).

 • ed12345

  Geverink waar u zit zou een ramp afroepen als iereen zou ploegen de Dustbowl is daar diep in de herinnering gegrift.Er moet bij gezegt dat bij u vaak 80cm tot over 1meter mooie zwart bruine bovengrond is en ,enkele Floodings daargelaten, een overwegend droog klimaat is.Ik zelf gebruik de diskripper alleen na granen of mais de soya gebruiken we de schijf eg na de oogst met de diskripper ga ik een keer in de 4 a 5 jaar net iets dieper dan ploegen om de zool te breken .Het voordeel van de diskripper is je rijd niet meer in de voor je kan gewoon met dubbellucht rijden ,het gaat sneller dan ploegen en het land blijft vlakker en makkelijker zaaiklaarmaken, nadeel het vraagt nogal wat vermogen voor 3.6meter (de kleinste) heb je min 180 tot 200pk nodig en toch gauw 9 a 10 ton Eigen gewicht en het dekt gewasresten of mest niet zo goed als ploegen en de grond moet vrij droog zijn

 • erwinvaneijk

  opbrengsten kunnen gelijk blijven mischien,maar onkruidbestrijding,en hogere kans op ziektedruk,slechtere opkomst,minder waterberging deze nadelen ,risico.s word weinig over gesproken ook niet over de kosten

 • Jan van het Zand

  Wel of niet ploegen is een ingewikkeld onderwerp. Dat laat zich niet zomaar vangen in een paar woorden en in 1 artikel. Allerlei zaken zijn van belang om een besluit te kunnen nemen. Dat kan van land tot land, van grondsoort tot grondsoort en van teelt tot teelt verschillen. Veel zaken zijn niet eens duidelijk, omdat we er nog te weinig weet van hebben.
  Voor een aantal situaties lijkt mij het wel erg zinvol om het uit te proberen: erosiegevoelige gronden, droogtegevoelige gronden, gronden die gevoelig zijn voor verstuiving (vooral in een schraal voorjaar in Nederland), gronden met een gering bodemleven. Een opbrengstdaling hoeft geen ramp te zijn bij niet-ploegen, als de kosten van de teelt maar dalen door bijvoorbeeld minder brandstofverbruik tengevolge van minder bewerkingen en/of betere draagkracht bij niet-ploegen. Een algemeen ja of nee is niet te geven. De praktijk heeft behoefte aan innovatie om de kostprijs in de hand te houden voor de korte, maar ook de lange termijn. Enig eigen initiatief is niet verkeerd. Het voortborduren op platgetreden paden levert veelal geen extra opbrengsten op, tenzij het vaste rijpaden zijn.

 • Poekske

  met grondprijzen zoals belgie of nederland denk ik niet dat je evenveel verdient met een lagere opbrengst door die 50 euro daj bespaart door niet te ploegen...
  tis zoals dat mais onder plastiek zaaien denkik, een bevlieging die eens in de zoveel jaar de kop opsteekt. zie eens de 2evrucht mais hier staan, eind mei gezaaid, 3.5meter hoog. zie je geen verschil meer tussen met of zonder plastiek gezaaid, of tis in de portemonee.

 • Jan van het Zand

  Och je moet wat buiten de gebruikelijke denkpatronen in de landbouw denken. Wie weet bedenk je wat nieuws. Ik laat mijn gedachten even de vrije loop....
  Wat dachten jullie van tussen de (late) aardappelrijen korrelmais of graan zaaien. Kun je van 1 akker twee keer oogsten. Wie weet zijn er met andere teelten ook combinaties mogelijk. Biodiversiteit op de akker. Och, wat zullen ze in Brussel raar opkijken als dat in de praktijk mogelijk is. Met GPS-besturing kan het wellicht mogelijk worden gemaakt. Tuurlijk wie niet optimistisch meedenkt zal deze reactie onverbiddelijk afkraken. Dat is bij de schrijver reeds ingecalculeerd. Maar wie meedenkt als praktisch landbouwer kan wellicht de ogen openen van de blinden onder ons.

 • marten87

  Ik wil je niet afkraken.. maar hoe wil je dat gaan oogsten?

 • Poekske

  ja leuk aardappels uitrijden tussen mais van 3 meter hoog???? ofja pikdorseren tussen de petatoes. offcourse...

 • jehanvankroaks

  Er is niks nieuws onder de zon.
  De wereld is groot verbreed je horizon en ga kijken hoe andere boeren in het buitenland het doen, en leer van hun fouten.
  In Brazilië is het niet ploegen al jaren gemeengoed. plant o direito ( of het goed geschreven is weet ik niet) noemen ze het daar, graan wordt 's morgens geoogst dan wordt er tegen onkruid gespoten en daarna in één werkgang het zaad en kunstmest gezaaid.
  meer het idee van een dubbele doorzaai machine, werkt daar perfect.

 • agratax2

  De meeste ervaring is opgedan met No Till in de graanteelt. Voor Nederland is graanteelt niet meer dan vulling van het rotatieplan. Ik kan me voorstelen dat voor de teelt van rooivruchten (bieten, wortelen etc.) het niet verstandig is om een zaaibed te vrezen (bv. 5 cm breed) en daarin de zaden te leggen. Voor aardappelen op lichte gronden is vaste tanden met verkruimelrollen voldoende zoals in de Veenkolonieen veel wordt gedaan de laatste jaren. Op (zware) gronden zie ik dit zitten als er geen verkruimelende bewerking wordt uitgevoerd. Maar ploegen lijkt me niet echt noodzakelijk. Maar zo Lach schrijft is denke OUT of the BOX hier nodig wil men tot andere technologie komen. Ik weet wel dat ploegen niet tot een beter en kruimeliger zaai- / plantbed leidt ten opzichte van vaste tanden gevolgd door een zaaibedcombinatie. In dit geval is er geen ploegzool en komen er geen kluiten uit de ondergrond naar boven en blijven oogstresten (stro, stoppel, blad etc) in de bovengrond en zullen deze door hun org. stof zachter en kruimeliger maken op termijn.

 • ed12345

  Agratax ik denk dat bij de meeste van ons het problem is dat we onze mechanisatie hebben afgestemt op schoon land en toegegeven het werkt netjes en mooi .Wat vaak vergeten wordt dat elke grondbewerking een beetje organische stof kost Zoals gezegd is out of the box denken goed voor de vernieuwingen Als het dan mis gaat is het er naar wijzen of lachen erom ook zeer dom Soms moet je wel erg veel moet hebben Zo'n 20 jaar terug kwam hier
  Ridge Tilling in zwang dat hield in niet meer ploegen en zaaien op een soort
  aardappel ruggen naa het mais of soya dorsen liet men het liggen het jaar erop weer in die rug zaaien daarnaa gewoon aanaarden deels als onkruidbestrijding deels om de rug weer op te bouwen er was een hik alle machines moesten aangepast worden dit werd bekostigd door de verkoop van grote trekker en grondbewerkings wertuigen toen bleek dat het system niet geweldig was doordat er steeds op dezelfde plaats gezaaid werd was het voor vele niet meer mogelijk hun onverkoopbare Ridge till equipment te verkopen en de nodige grondbewerkings machines weer te kopen Ik heb altijd bewondering voor hun moed om iets nieuws te proberen ,ik durfde niet

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.