Akkerbouw

Nieuws 1013 x bekeken

Hoeksche Waard als proeftuin voor nieuw GLB

Strijen – De Hoeksche Waard moet een proeftuin worden voor de vergroeningsopgave onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Boeren, waterschap en diverse bedrijven en organisatie onderzoeken in hoeverre maaisel uit de watergang en van het talud in een strook op akkerbouwpercelen kan dienen als overwinteringsplaats voor kleine organismen.

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, coördinator van het project, verwacht over twee jaar de eerste resultaten. Als die positief zijn, zou het initiatief kunnen dienen als invulling van de verplichting voor akkerbouwers om vanaf 2015 een deel van hun land in te richten als zogenoemd ecologisch focusgebied.

Het proefproject wordt mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Waterschap Hollandsche Delta. Er zijn vijf akkerbouwers bij betrokken.

Of registreer je om te kunnen reageren.