Akkerbouw

Nieuws 1359 x bekeken

VS voorziet grote oogst soja en mais

Washington - De akkerbouwers in de Verenigde Staten hebben voor de oogst 2013 areaalgroei voor zowel mais en soja als voor tarwe. De oogstverwachting is groei voor mais en soja, maar voor tarwe terugval.

Dat blijkt uit het jongste areaalbericht van NASS, het bureau voor de statistiek van het Amerikaanse ministerie van landbouw.

De Amerikaanse maistelers zijn een nat en koud voorjaar te boven gekomen, meldt NASS. Hun ingezaaide areaal van in totaal 39,4 miljoen hectare mais is een fractie meer dan vorig jaar en is het grootste sinds 1936, toen 41,3 miljoen hectare mais is ingezaaid. Het betekent voor het vijfde achtereenvolgende jaar areaalgroei.

De telers verwachten van de ingezaaide mais 36,1 miljoen hectare te kunnen oogsten, 2 procent meer dan vorig jaar. Het groeiseizoen begon ongunstig. In de meeste maisproductiegebieden zorgde in de lente koud en nat weer voor ernstige vertraging. Daardoor hadden ze eind april pas 5 procent van hun oogst ingezaaid. Daarna verbeterde het weer echter beduidend. In de derde week van mei zaaiden ze zelfs 43 procent van hun totale oogst. Begin juni stond 63 procent van de maisoogst er goed tot uitstekend voor, tegen 72 procent vorig jaar rond die tijd.

De sojatelers in de VS hadden dezelfde problemen, maar stevenen toch af op een recordseizoen. Volgens het NASS-rapport is een record van 31,5 miljoen hectare soja aangeplant, een procent meer dan vorig jaar. Medio juni bleef de opkomst onder het vijfjarig gemiddelde in de meeste productiegebieden. Van het areaal wordt niettemin naar verwachting 31,1 miljoen hectare geoogst. Dat is een procent meer dan vorig jaar en daarmee een record.

Ook het tarwe-areaal is uitgebreid, met een procent, naar een geschat totaal van 22,9 miljoen hectare. Hier zijn de opbrengstprognoses minder optimistisch. Van het areaal wintertarwe à 17,3 miljoen hectare kan 13,1 miljoen hectare worden geoogst, 7 procent minder dan vorig seizoen. De oogst harde tarwe (ruim 600.000 hectare) wordt 30 procent minder dan vorig jaar. De oogst van overige zomertarwe (4,9 miljoen hectare) komt een procent beneden die van 2012 uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.