Akkerbouw

Nieuws 1486 x bekeken 3 reacties

Meer opbrengst door hogere productiviteit

Den Haag – De arbeidsproductiviteit op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven is duidelijk toegenomen. Dat meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Een hogere productiviteit en schaalvergroting leidde bij de akkerbouwers tot een 29 procent hogere standaardopbrengst (gestandaardiseerde opbrengst per hectare) per arbeidsjaar.

Sinds 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 19 procent gedaald tot 12.000 bedrijven in 2012. In dat jaar hadden de akkerbouwbedrijven 458.000 hectare landbouwgrond in gebruik. Dat is 5 procent minder dan in 2000. De akkerbouw maakt een schaalvergroting door.

In 2012 werd met één arbeidsjaareenheid (het aantal door een voltijds werkzame persoon gewerkte uren) 30 hectare grond bewerkt en 81.000 euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 25 hectare grond en 63.000 euro standaardopbrengst.

Ook op akkerbouwgroentebedrijven nam de arbeidsproductiviteit fors toe. Dit tot een 28 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar.

Sinds 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 16 procent gestegen tot 1.000 bedrijven in 2012. Die bedrijven hadden in vorig jaar 46.000 hectare landbouwgrond in gebruik, 54 procent meer is dan in 2000.

In 2012 werd met één arbeidsjaareenheid 26 hectare grond bewerkt en 97.000 euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 20 hectare grond en 76.000 euro standaardopbrengst.

Bij de vollegrondsgroentebedrijven leidde hogere productiviteit tot 52 procent hogere standaardopbrengst per jaar, een groei van 36 procent sinds 2000. Het aantal bedrijven in deze sector daalde met 40 procent tot 1.000 bedrijven in 2012, terwijl ze vorig jaar met 21.000 hectare 15 procent meer landbouwgrond in gebruik hadden dan zeven jaar eerder. De arbeidsproductiviteit nam toe van 3,6 naar 4,7 hectare grond per arbeidseenheid.

Waar de akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven in aantal daalden, is het aantal akkerbouwgroentebedrijven gestegen.

Laatste reacties

  • agratax2

    Leuke cijfers die een ieder het gevoel geeft dat er meer dan enorm wordt verdient in de akkerbouw, gezien de groei in productieviteit per manjaar. Maar er is geen cijfer in dit verhal die vertelt hoeveel het netto arbeidsinkomen per werker is gestegen of hoe het zich verhoudt tot een gelijkwaardige arbeidsplaats buiten de akkerbouw.

  • agro1

    ja, er zijn leugens, grote leugens en statistieken. ongetwijfeld is de uitkomst ook interessant als men de lengte van zijn veters vermenigvuldigt met het aantal jaren werkervaring en dit afzet tegen het aantal dagen dat het nog duurt, voor men weer naar de kapper denkt te gaan. kortom, nutteloze cijferbrij veroorzaakt door loze ambtenaren, men kan deze exercities (mooi woord he??) ook werkverschaffing noemen.

  • trekker123

    Gaan we in een volgende bijdrage lezen wat een standaardopbrengst en een akkerbouwgroentebedrijf is? Anderzijds, alle cynisten ten spijt, het is natuurlijk niet verkeerd om een beetje inzicht te hebben in hoe de landbouw zich cijfermatig ontwikkelt. Anders blijft het ook maar wat gekakel in de ruimte over bedrijven die steeds groter worden en boeren die niks verdienen. Plus dat je dan ook enige vergelijking kunt maken met het buitenland om te zien of onze postzegelboerderijtjes werkelijk zo weinig bestaansrecht hebben en niks voorstellen. Als je de cijfers goed analyseert valt dat in veel gevallen namelijk nog best wel mee.

Of registreer je om te kunnen reageren.