Akkerbouw

Nieuws 1100 x bekeken 1 reactie

Meer uien afgeleverd dan vorig jaar

Den Haag - De akkerbouwers hebben 60 procent van de zaaiuien al afgeleverd. Dat is meer dan vorig seizoen, toen rond half februari 46 procent van de uien al uit de schuur was gehaald.

Het Bureau Uienmarkt Informatie (BUI) van het Productschap Akkerbouw heeft in februari een opbrengst- en voorraadmeting gehouden onder zaaiuientelers met als peildatum 15 februari 2013. De gegevens zijn verwerkt door marktonderzoekbureau Environs. De resultaten zijn gebaseerd op de reacties van 323 telers met samen 2.950 ha zaaiuien. Dat is 14 procent van het totale areaal zaaiuien van ongeveer 20.700 hectare. De gegevens zijn herwogen om een goede afspiegeling van regio en bedrijfsareaal te krijgen.

Er is dit seizoen ongeveer 20.700 hectare zaaiuien geoogst (23.000 hectare in 2011, 22.000 hectare in 2010 en 19.000 hectare in 2009). Dat leverde een bruto opbrengst van ongeveer 1,35 miljoen ton zaaiuien (vorig jaar 1,59 miljoen ton en 1,24 miljoen ton in 2010).

Op 15 februari 2013 was van de 1,35 miljoen ton zaaiuien ongeveer 0,8 miljoen ton afgeleverd (60 procent). Vorig jaar was in de vergelijkbare periode van de oogst van 1,59 miljoen ton bijna 0,74 miljoen ton afgeleverd (46 procent). Ook in februari 2011 was bijna 60 procent (iets meer dan 0,7 miljoen ton) van de bruto oogst van 1,24 miljoen ton van oogst 2010 afgeleverd, meldt het BUI.

De tot nu toe afgeleverde partijen bevatten gemiddeld 10,5 procent tarra (vorig jaar 12 procent en medio februari 2011 10 procent). Netto is er nu ruim 0,7 miljoen ton afgeleverd (medio februari 2012 0,65 miljoen ton en medio februari 2011 0,63 miljoen ton).

Van de uien die nog in bewaring liggen is 28 procent al verkocht maar nog niet opgehaald. Volgens BUI is nu ruim 0,95 miljoen ton van de zaaiuien verkocht (72 procent). Vorig jaar was half februari 53 procent van de zaaiuien van eigenaar gewisseld en in 2011 was dat 70 procent.

Eén reactie

  • aqwzsx12

    wat hebben we daaraan? kijk naar de prijs!

Of registreer je om te kunnen reageren.