Akkerbouw

Nieuws 760 x bekeken

Frans areaal wintertarwe blijft stabiel

Parijs - Het Franse areaal aan wintertarwe komt volgens de laatste schatting uit op 6,8 miljoen hectare, dat is bijna 50.000 hectare ofwel 0,7 procent meer dan vorig seizoen.

Dat areaal blijft daarmee echter wel bijna 4 procent boven het vijfjaarlijks gemiddelde.

Binnen de verschillende soorten graan doen zich verschuivingen voor. Het areaal zachte tarwe komt dicht in de buurt van de 5 miljoen hectare en ligt daarmee 3,7 procent boven dat van vorig jaar. Bij koolzaad is echter sprake van een daling met 5 procent naar ruim 1,52 miljoen hectare. De agrarische infodienst Agreste tekent daarbij aan dat het koolzaad in een aantal streken flink te lijden heeft gehad door de zware regen en mogelijk alsnog vervangen gaat worden door voorjaarsgewassen.

Franse akkerbouwers hebben dit jaar meer belangstelling voor gerst. Het areaal voor dat gewas komt uit op ruim 1,1 miljoen hectare, dat is bijna 12 procent groter dan in 2012. Het gerstareaal blijft echter nog steeds onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Aan harde tarwe is met 384.000 hectare een kleine 9 procent minder ingezaaid. Daarnaast blijft triticale met 419.000 hectare terrein winnen. Dat gewas, dat veel in veeteeltgebieden wordt verbouwd, neemt 40.000 hectare meer in beslag dan vorig seizoen en komt daarmee inmiddels ruim 11 procent boven het vijfjaarlijkse gemiddelde uit. Verder is ook nog 51.000 hectare haver ingezaaid, wat bijna 22 procent meer is dan vorig seizoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.