Akkerbouw

Nieuws 2008 x bekeken 1 reactie

NKG voor aardappelen na gras goed mogelijk

Vredepeel - Aardappelen telen na grasland is zonder ploegen goed mogelijk. Dat is de conclusie die wordt getrokken uit een boerenexperiment dat binnen het praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking (NKG) is uitgevoerd.

Daarbij is het wel belangrijk dat de zode zo fijn mogelijk gemaakt wordt om stropen bij poten en aanaarden te voorkomen. Bij de oogst leidden graspollen in de rug niet tot problemen. Zowel voor de kwantiteit als de kwaliteit van aardappelen is niet kerende grondbewerking vergelijkbaar met traditioneel ploegen of spitten.

De demo is op PPO proefbedrijf Vredepeel in Limburg aangelegd als een strokenvergelijking op een perceel zandgrond dat drie jaar grasland is geweest. Voor de hoofdgrondbewerking is het gras doodgespoten, het perceel bemest, de zode met een pennenfrees bewerkt en de ondergrond met een woeler tot 25 centimeter diepte losgemaakt. Voor de vergelijking zijn zes objecten aangelegd: Ploegen, spitten, pennenfrees met ganzevoeten, 2-balkswoeler, voorzetwoeler met schijveneg en een voorzetwoeler met vastetandcultivator.

Uit deze demo kwam de opbrengst na de bewerking met de woeler-schijveneg combinatie bijna 3 ton per hectare hoger uit dan die van de 2-balkswoeler. De onderzoekers benadrukken dat dit niet statistisch is onderbouwd, maar dat de resultaten een trend aangeven. Het object pennenfrees, ploegen en spitten gaf hogere tarrapercentages. Dit kwam door meer groene en misvormde knollen. De ruggen bij de objecten ploegen en spitten zijn waarschijnlijk door neerslag en natuurlijk verwering meer afgekalfd dan de NKG objecten. Bij NKG waren meer grasresten in de rug aanwezig.

Eén reactie

  • vanmeertrading

    Het is dezelfde conclusie die wij op ons bedrijf al eerder hebben getrokken. Wij gebruiken de SMS voorzetwoeler en SMS compactschijveneg met speciale nalooprol om de grond goed klaar te leggen. De voorzetwoeler zorgt dat de ondergrond goed los is en de compactschijveneg maakt het gras nog wat verder kapot ( of andere gewasresten ) en legt het direct egaal en goed weg. De speciale crackerwals zorgt voor een goed gepakt zaai/pootbed.

Of registreer je om te kunnen reageren.