Akkerbouw

Nieuws 529 x bekeken

DLV Plant richt biologisch kennisnetwerk op

Wageningen – Adviesorganisatie DLV Plant richt een kennisnetwerk op voor de biologische akker- en tuinbouw. Dit is een voortzetting van het tot 1 juli 2012 door het ministerie van ELI gefinancierde bedrijfsnetwerk akkerbouw en vollegrondsgroente.

De uitvoering daarvan was in handen van DLV Plant en het Louis Bolk Instituut. Op basis van het aanwezige draagvlak onder telers gaat DLV dus zelf verder, deelnemers financieren het kennisnetwerk. In het netwerk staat het uitwisselen van kennis en ervaring, onderling en met onderzoekers en bedrijven centraal. De onderwerpen worden aangedragen door ondernemers. Er wordt gewerkt in vier of vijf regionale groepen in de belangrijke teeltregio’s, die drie keer per jaar bijeen komen om de gekozen onderwerpen te behandelen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij DLV Plant of op de Biovak.

Of registreer je om te kunnen reageren.