Akkerbouw

Nieuws 1157 x bekeken

Zeeuwse akker herbergt sporen Steentijd

Koewacht – In het Zeeuwse dorp Koewacht, op de grens van Nederland en België, zijn duizenden jaren oude messen, priemen en ander werktuig van vuursteen gevonden. Op een akker hebben archeologen honderden fragmenten vuursteen gevonden.

Dit alles wijst op bewoning van het gebied door jagers en verzamelaars tussen 10.800 en 6.900 jaar geleden. De plek waar het materiaal is gevonden moet vroeger een hoogte in het landschap zijn geweest, waardoor het een hoog en droog onderkomen was. "Een pleistocene dekzandrug", noemen de archeologen de ondergrond. Het gevonden materiaal maakt duidelijk dat hier zeker al in de midden-steentijd mensen hebben rondgelopen. De archeologen hebben hiervoor bewijzen gevonden in de vorm van bewerkte stukken vuursteen, zogenaamde werktuigen. Tijdens het onderzoek zijn onder meer schrabbers, priemen en mesjes aangetroffen. Deze werden in het dagelijks leven gebruikt bij het villen van dieren, het doorboren van huiden en het snijden van vlees.

De vuurstenen voorwerpen en afslagen worden in Koewacht over vrijwel de gehele akker aangetroffen. De verspreiding is het gevolg van jarenlang ploegen, waardoor de voorwerpen niet meer op hun originele plaats liggen. Toch stellen de archeologen dat ze zeer waarschijnlijk de plaats van het kampement hebben kunnen bepalen. Doordat het terrein grotendeels verploegd is, vormen de vondsten geen belemmering voor geplande activiteiten.

Op ongeveer twee meter onder het maaiveld hebben archeologen een niveau aangetroffen waarop mogelijk nog oudere sporen van bewoning aanwezig zijn (12.500 jaar oud). Deze resten worden alleen verstoord indien diep gegraven zal worden. Dit gebeurt de komende jaren niet. De eigenaar van de akker komt uit het Belgische Stekene.

Guido Kobessen

Of registreer je om te kunnen reageren.