Akkerbouw

Nieuws 746 x bekeken

Effecten peilgestuurde drainage op klei nog onduidelijk

Peilgestuurde drainage geeft op zandgrond ten opzichte van conventionele drainage minder uitspoeling van stikstof, kan meer water vasthouden en het hogere grondwaterpeil geeft geen nadelen voor ondernemers.

ZLTO, Waterschap Brabantse Delta en de Provincie Zeeland onderzochten in 2010 en 2011 op de Proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat. of dit ook geldt op kleigrond. Een deel van de drainaige op een perceel kleigrond is omgebouwd tot peilgestuurde drainage. Om de twee weken is het water bemonsterd op fosfaat en stikstof.

Peilgestuurde drainage werkt goed, concludeert André van de Straat, beleidsmedewerker water van de Provincie Zeeland, na twee onderzoeksjaren. De waterhuishouding in een perceel kan beter gereguleerd worden dan bij gangbare drainage. De aanleg ervan is echter wel 1,5 keer zo duur als gewone drainage. Echter, conclusies over verschil in gewasopbrengsten en uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater kunnen niet getrokken worden. De resultaten van 2010 staan namelijk haaks op die van 2011. De proef wordt daarom in 2012 voortgezet. In september 2012 worden de resultaten daarvan bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.