Akkerbouw

Nieuws 901 x bekeken

Akkerbouwsector toont initiatief met vergroening

Den Haag - De akkerbouwsector neemt zelf het initiatief om de eigen sector te vergroenen. Hiertoe heeft Jaap Haanstra, voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw, maandag het eerste duurzaamheidsschema voor de akkerbouw overhandigd aan staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van ELI.

Met dit schema geeft de sector zelf invulling aan het begrip duurzame teelt. Alle akkerbouwers in Nederland kunnen een duurzaamheidscertificaat behalen, maar moeten dan aan criteria voldoen die gecontroleerd worden door onafhankelijke certificatie-instellingen. "In de meeste gevallen zal dat NAK Agro zijn", aldus Haanstra.

Het duurzaamheidsschema is een nieuwe module van de Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK). In deze module staan onder meer nieuwe eisen omtrent personeel, energie, bodembeheer, fosfaatbalans, flora en fauna, lokale economie, gewasbescherming en water. Daarnaast heeft het VVAK richtlijnen opgesteld voor de productie van biomassa voor energiedoeleinden.

Haanstra ziet het schema als een sterke, extra keuzemogelijkheid om te vergroenen. "Het voorstel van de Europese landbouwcommissaris Ciolos om 7 procent van de landbouwgrond als natuurzone aan te wijzen, is een gruwel voor de boer. Met dit initiatief willen we vergroening in eigen hand houden en het 'keuzemenu' vergroten."

Staatssecretaris Bleker reageerde enthousiast op het schema en het eigen initiatief van de sector. Toch plaatste hij ook een kanttekening, want een duurzaamheidscertificaat alleen is volgens hem niet genoeg. "De vergroening moet zichtbaar zijn op de akker."

Het ministerie van ELI liet onlangs weten dat een duurzaamheidscertificaat ingezet kan worden om te voldoen aan de vergroeningseisen in het toekomstige gemeenschappelijke landbouwbeleid.Of registreer je om te kunnen reageren.