Akkerbouw

Nieuws 1566 x bekeken 5 reacties

Onvoldoende aandacht voor bodemverdichting

Gulpen - Bodemverdichting en -verarming zijn bedreigingen waar te weinig aandacht voor is. En stabilisering of zelfs verhoging van het organische stofgehalte van de bodem is een knelpunt. Het zijn twee belangrijke conclusies uit het project Bodembreed, dat zich richt op de verduurzaming van het landbouwkundig bodemgebruik.

Dit project was een driejarige, Belgisch-Nederlandse samenwerking tussen akkerbouwers, wetenschappers en overheden.

Gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant Monique Swinnen, initiatiefnemer van het project, stelt dat het tegengaan van bodemverdichting en -verarming om zorgvuldige bedrijfsvorming en veel kennis van zaken bij akkerbouwers vraagt. De dagelijkse bodembewerking luistert in dat kader zeer nauw en moet passen in een uitgekiend bodembeheer. Voorbeelden hiervan zijn bemesting, teeltrotatie en gewasbescherming. Bovendien zijn kennis en evaluatie van de perceelsituatie onontbeerlijk. Swinnen pleit ook voor toegespitst overheidsbeleid en voldoende ondersteuning vanuit het onderzoeksveld. Landbouwers moeten actief en vanaf het begin betrokken worden bij de voorbereiding van de regelgeving.

Het project Bodembreed werd in 2009 opgezet en was een vervolp op het project Erosiebestrijding. Het project, dat voor €975.000 door de Europese Unie gefinancieerd is, wordt ook voorgezet met een onderzoek naar de langetermijneffecten van verschillende bodembewerkingen. De provincies Vlaams-Brabant, Limburg (Belgïe) en Limburg (Nederland), de Vlaamse overheid, waterschap Roer en Overmaas, BB Projecten en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond ondertekenen hiertoe woensdag een intentieovereenkomst.

Laatste reacties

 • Mels

  Deels weggegooid geld daar de bodemvruchtbaarheid in NL achteruit holt door de scherpe bemestings normen waardoor het niet makkelijk is om het OS gehalte in je grond omhoog te krijgen,volgens mij is er een EU regel die zegt dat we de bodemvruchtbaarheid moeten beschermen dus zou het zo moeten zijn dat de normen hoger zijn bij gebruik van mest wat dan zorgt voor meer aanvoer van OS.Maar ik zal wel gek zijn.

 • Heinrichs

  Ik kom op percelen waar de boer al jaren halfklare kompost uit tuinafval (de helft nog houtsnippers) uitrijd, nooit met nat weer op het land rijd en de bandenspanning van de trekkers tijdens het rijden aan de omstandigheden aagepast wordt. 30 jaar geleden ploegde ik er als leerling. Toen stond er 's winters altijd water op het land. Nu krioelt het er van de wormen en ander bodenleven en de afgelopen 10 jaar heb ik er nooit meer water op zien staan. Wie wil, kan veel bereiken (als men mag doen, wat goed is voor de bodem)!

 • agratax2

  Meis het terug lopen van de bodemvruchtbaarheid los je nie op met meer drijfmest. De grootste oorzaak moet volgens mij gezocht worden in de grote hoeveelheid >rooivruchten< en de achteruitgang van het percentage graan en tijdelijk grasland. Als we teruggaan in de tijd kan ik niet anders dan het landbouwbeleid, dat de boeren richting intensiveren en specialiseren heeft gedwongen, dit probleem heeft opgeroepen. Wil je snel tot verbetering komen, zou een goed samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij in de vorm van gezamenlijk grond gebruik met kunstweide een optie zijn. Mais als ruilvrucht schiet ook niet op verder is oppervlakkig inwerken van stro een optie evenals oppervlakkig grond bewerken waarbij de ploegen wordt vervangen door vastetandcultiveren of woelen in combinatie met een schijveneg.

 • Mels

  Agratax,Mels is bekend met de methoden om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren alleen zijn de mogelijkheden te beperkt om tot een bodemleven te komen wat door zijn aanwezigheid ziekten kan bestrijden,iets wat zeer goed mogelijk is,dit komt idd door intensivering maar ook door (te)lage bemestingnormen,of misschien liever mogelijkheden want mocht men naast alle drijfmest ook vrij bv max 10 of 15 ton compost strooien zou er al een wereld van verschil ontstaan in bewerkbaarheid en vochtvasthoudend vermogen.

 • Mels

  Komt bij dat het bodemleven daardoor ook verbeterd en de grond hierdoor betere en grotere oogsten zal opbrengen.Nu worden we alleen maar gekort en wordt het probleem al maar groter terwijl er juist mogelijkheden zijn om met dit systeem milieuwinst te halen,denk maar aan voedingsstoffen die niet of veel minder uitspoelen of diesel besparing door makkelijker bewerken en niet meer beregenen of minder,iets wat trouwens ook funest is voor het bodemleven wat hierbij door verdrinking om het leven komt,gewasbeschermingsmiddelen zullen beter of sneller worden afgebroken als ze de planten verlaten hebben enz enz.Het laatste woord is nog niet gezegd want schimmels en bacterieen in de grond doen meer goed voor onze gewassen dan we weten en denken maar ze moeten er wel zijn en dat milieu moet wel in de grond aanwezig zijn,nu verzuren we de grond alleen maar door er mest in te pompen en springen de wurmen de grond uit door de plotselinge verhoging van de zoutconcentratie en de zuurgraad van de mest.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.