Akkerbouw

Nieuws 735 x bekeken 1 reactie

Hoogheemraadschap gaat aardappeltelers controleren

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil een betere waterkwaliteit en gaat daarom het oppervlaktewater bij een aantal aardappeltelers controleren.

Volgens het hoogheemraadschap is de kans aanwezig dat  gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen.
Het hoogheemraadschap controleert onder meer of de aardappels niet te dicht op de slootkant geteeld worden. Binnen 14 meter langs het oppervlaktewater moeten bovendien altijd driftarme spuitdoppen en bijbehorende driftarme kantdoppen worden gebruikt.
In het werkgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn overigens ruim 340 telers actief. Zij telen samen 6.700 hectare aan aardappelen. Deze bedrijven vallen onder het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv).

Eén reactie

  • h.zator

    Komen er zoveel fungiciden voor in het oppervlaktewater. Ik dacht dat een onderzoek enkele jaren geleden uitwees dat het vooral herbiciden waren die veel voortkomen in oppervlaktewater.

Of registreer je om te kunnen reageren.