Akkerbouw

Nieuws 671 x bekeken

IRS: vorst gebruiken voor goed zaaibed

Bergen op Zoom – De voorspelde vorst is ideaal voor een egalisatiewerkgang over de ploegsneden om op klei en zware zavelgronden een goed zaaibed te maken, meldt bieteninstituut IRS.

Als de ploegsneden nu worden geëgaliseerd, kan het zaaibed straks in één werkgang ondiep worden klaargelegd. Na verwering in februari kan de zaaibedbereiding wellicht zelfs achterwege worden gelaten. ”Een vlak, goed bezakt zaaibed is gunstig voor een snelle en egale opkomst”, merkt IRS hierbij op.

Natte percelen kunnen beter met rust worden gelaten, want werken onder natte omstandigheden kan leiden tot versmering. Dat kan weer structuurbederf tot gevolg hebben, wat een negatief effect heeft op de teelt.

Op zand- en zavelgronden is het voorkomen van plasvorming momenteel voldoende.

Of registreer je om te kunnen reageren.