Akkerbouw

Nieuws 196 x bekeken

Recordopbrengsten voor uien en bieten mogelijk

Den Haag – Door de areaalgroei en goede weersomstandigheden stevenen uien en suikerbieten af op recordopbrengsten.

Nederland kent een recordareaal zaaiuien en de oppervlakte suikerbieten is voor het eerst sinds 1999 toegenomen. De opbrengstverwachting is voor beide gewassen goed.

Het uienareaal is met 5 procent toegenomen naar 23.400 hectare, blijkt uit de Landbouwtelling 2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De areaalgroei komt voort uit de prijsvorming van de laatste jaren.

De groei is volgens Jaap Jonker, verkoopleider en accountmanager bij uienzaadbedrijf De Groot en Slot, vooral gerealiseerd in Groningen, Noord-Holland, Drenthe en Limburg. “In de traditionele uiengebieden, het Zuidwesten en Flevoland, zijn weinig uitbreidingsmogelijkheden meer door rotatie in het bouwplan.”

Het gewas ontwikkelt zich bijzonder goed. “De regen kwam net op tijd. Het was een mooi voorjaar voor de uien. We zien al percelen met negen pijpjes per plant. Als het zo doorgaat, wordt het een recordjaar.”

Dit seizoen wordt 73.500 hectare suikerbieten geteeld, een plus van 4 procent ten opzichte van 2010. Suiker Unie zoekt naar afzetmogelijkheden voor de export suiker.

De arealen consumptie- en pootaardappelen zijn licht gedaald met respectievelijk 1 procent licht tot 72.000 hectare en 3 procent naar 37.500 hectare. Zetmeelaardappelen worden echter meer geteeld: er is een 5 procent stijging gerealiseerd naar 48.900 hectare.

De natte omstandigheden eind 2010 en de lange winter belemmerden de inzaai van wintergranen. Deze afname is deels gecompenseerd door grotere arealen zomergranen. Het areaal wintertarwe krimpt dit jaar met 22.000 hectare naar 113.000 hectare en het areaal zomertarwe verdubbelt nagenoeg van 19.000 naar bijna 38.000 hectare.


xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">


Akkerbouwareaal      
Akkerbouwareaal in hectare  
  2010 2011 %
Akkerbouw, totaal   542.071
  
532.300
-2
waaronder:    
Wintertarwe   134.999
  
113.300
-16
Zomertarwe     19.024
    
37.700
98
Rogge       2.343
      
1.800
-23
Wintergerst       4.711
      
3.900
-17
Zomergerst     28.727
    
30.100
5
Haver       1.692
      
1.300
-23
Korrelmaïs     17.091
    
16.700
-2
Corncob mix       7.265
      
6.300
-13
Triticale       2.679
      
1.900
-29
     
Pootaardappelen     38.537
    
37.500
-3
Consumptieaardappelen, totaal     73.035
    
72.000
-1
Consumptieaardappelen op
kleigrond
    51.031
    
50.100
-2
Consumptieaardappelen op
zand/veengrond
    22.004
    
21.900
0
Zetmeelaardappelen     46.698
    
48.900
5
Suikerbieten     70.584
    
73.500
4
Zaaiuien     22.216
    
23.400
5
Cichorei       4.686
      
3.300
-30
Kool- en raapzaad       2.628
      
2.000
-24
     
Tijdelijk grasland   182.023
  
171.800
-6
Snijmaïs   230.765
  
228.200
-1
     
Braaklegging       7.280
      
7.100
-2
Bron: CBS/Landbouwtellingen    

Of registreer je om te kunnen reageren.