Akkerbouw

Nieuws 177 x bekeken

Bauernverband: 'Opbrengstverliezen door droogte inmiddels niet meer te vermijden'

Berlijn – De gevolgen van de droogte worden in de Duitse akkerbouw steeds duidelijker merkbaar.

Opbrengstverliezen zijn in enkele sterk getroffen regio’s met het grootste deel van het groeiseizoen nog voor de boeg al onvermijdelijk, ondanks de neerslag die door de meteorologen is aangekondigd. Dat gelooft het Deutsche Bauernverband (DBV) op basis van een snelle enquête.

De problemen in de koolzaadteelt hebben zich versterkt doorgezet, maar ook de hoop op een goede graanoogst is flink geslonken. Het graan vormt door de droogte minder aren en daarmee valt de voorwaarde voor een goede opbrengst weg. Het koolzaad werpt na het begin van de bloei de knoppen af en kan daardoor geen hauwen vormen.

Beregening biedt maar in zeer beperkte mate soelaas. Ten eerste bestaat die mogelijkheid maar voor een kleine 6 procent van het areaal en ten tweede zijn de kosten hoog. In de groente- en aardappelteelt wordt waar mogelijk desondanks intensief beregend. Overigens zijn in deze teelten frequenter beregeningsmogelijkheden aanwezig.

Van 'massieve opbrengstverliezen' is voorts sprake bij de eerste snede in de ruwvoerteelt. Juist de eerste grassnede is voor de melkveehouderij van groot belang, aldus het DBV.

Of registreer je om te kunnen reageren.