Akkerbouw

Nieuws 279 x bekeken

Akkerbouwgronden kraken door gebrek aan water

Middelburg - Het bijzonder droge voorjaar laat steeds duidelijker sporen na in de akkerbouw.

Vooral in de westelijke helft van het land kraakt de bodem door watergebrek. Het gevolg is dat het waterschap Scheldestromen een beregeningsverbod met oppervlaktewater heeft ingesteld voor de gehele provincie Zeeland, omdat anders verzakking van land rond sloten dreigt. Een uitzondering wordt gemaakt voor gebieden waar water wordt aangevoerd, zoals Tholen en Sint Philipsland. Deze maatregel treft vooral akkerbouwers in Zeeuws-Vlaanderen, redeneert een woordvoerder van ZLTO. "Daar is geen aanvoer van zoet water en bronnen komen zelden voor, aangezien er slechts hier en daar zoete bellen in de bodem voorkomen. Dit leidt tot grote problemen, want de jonge gewassen hebben water nodig. Droogte leidt tot opbrengstverliezen, zoals bij vroeg afrijpend graan."

Naast groeistagnatie en oplopende kosten waar kan worden beregend, is onkruidbestrijding een groot probleem in alle gewassen. Onkruid is afgehard en daardoor lastig chemisch te bestrijden, terwijl ze het vocht gebruiken dat het gewas nodig heeft.

DLV Plant merkt dat door de zomerse weersomstandigheden in diverse gewassen meer insecten voorkomen dan normaal. Op uienpercelen nemen tripspopulaties toe. In aardappelen is wegedoorn- en vuilboomluis aangetroffen en ook de Coloradokever, die nog eitjes gaat afzetten, komt al voor.
Verder zijn er tekenen van boriumgebrek en leidt mest tot zoutschade in suikerbieten. BASF neemt vlekken waar in zomergerst; een overgevoeligheidsreactie op het vochttekort. Dit verzwakt de plant.

Of registreer je om te kunnen reageren.