Akkerbouw

Nieuws 266 x bekeken

Suikerbieten met flinke voorsprong gezaaid

Bergen op Zoom – Op een procent na is het Nederlandse suikerbietenareaal gezaaid; een flinke voorsprong ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit gegevens van bieteninstituut IRS.

In 2010 was slechts 39 procent gezaaid op 12 april. Het jaar daarvoor begon het seizoen vroeger met een gemiddeld gezaaid areaal van 84 procent, maar in 2008 was op 14 april nog maar 37 procent gezaaid.

Momenteel heeft de regio Oost-Brabant nog het meest te doen op dit gebied, hier is 91 procent gezaaid. Ook in het Noorden moeten nog enkele percelen worden gezaaid. Suiker Unie schat in de meeste gebieden een opkomst op 75.000 tot 100.000 planten per hectare. De bieten ontwikkelen zich zeer voorspoedig. De relatief droge omstandigheden spelen voor de kieming slechts op enkele percelen een rol.

De bietenverwerker waarschuwt voor het risico op stuifschade. Verder groeit het onkruid erg hard, waardoor al is begonnen met onkruidbestrijding.

In verschillende gebieden veroorzaken emelten schade in de vorm van plantenwegval. Er is geen goede oplossing voor dit probleem. Het verzoek aan alle bietentelers is om schadegevallen te melden aan de buitendienst van Suiker Unie. Enkele percelen of delen van percelen zijn overgezaaid.

In het Zuidoosten is melding gemaakt van het voorkomen van waarschijnlijk aphanomyses, een bodemschimmel die plantenwegval veroorzaakt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.