Akkerbouw

Nieuws 395 x bekeken

Netwerk rondom niet kerende grondbewerking

Wageningen – DLV Plant richt vier praktijknetwerken op om kennis over niet kerende grondbewerking (NKG) uit te wisselen en te verdiepen.

De netwerken worden gevormd in de gebieden Zuidwest, Oldambt en omgeving, Centrale zeeklei/ Noord-Holland en het zuidoostelijk zandgebied.

Steeds meer telers houden zich bezig met NKG, meldt het adviesbureau. ”Diverse onderzoeken tonen aan dat meerjarige NKG leidt tot onder andere een verbeterde draagkracht, minder erosie door wind en water, meer waterinfiltratie, een hoger organische-stofgehalte, een actiever en meer divers bodemleven en lagere kosten voor brandstof, mechanisatie en arbeid.”

In de vier netwerken wordt de versnipperde kennis over NKG gebundeld. ”Diverse onderzoeksinstanties en telers hebben ervaring opgedaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden van NKG in de Nederlandse bouwplannen. Maar om verdere stappen voorwaarts te zetten is het onderling uitwisselen van kennis onontbeerlijk.”

Of registreer je om te kunnen reageren.