Akkerbouw

Nieuws 508 x bekeken

Areaal pootaardappelen blijft stabiel

Doetinchem - Het areaal pootaardappelen blijft gelijk aan vorig jaar.

Er vinden wel wat rasverschuivingen plaats. Dat blijkt uit een rondgang langs de grote pootgoedhandelshuizen. Commercieel directeur Jan van Hoogen van Agrico ziet een verdere groei van het ras Fontane. "Er is veel vraag naar dit ras bij de fritesindustrie, vooral vanuit België. Vorig jaar zijn de Bintjes erg klein gebleven. Fontane is veel consistenter in opbrengst."

Van Hoogen verwacht dat het areaal Spunta, dat de laatste jaren flink is gegroeid, dit jaar stabiel blijft. Directeur Peter Ton van Stet Holland denkt dat Spunta het maximum areaal heeft bereikt. "Het ras is ziektegevoeliger en afnemers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit. Het areaal Désirée daalt. Door de lagere prijzen zijn telers terughoudender om Désirée-pootgoed te telen." De rasverschuivingen worden gestuurd door de afzetmarkt, zegt financieel manager Jan Hoogenboom van handelshuis HZPC. "De grootte van het areaal hangt af van de afzetverwachtingen die we hebben."

Ondanks het stabiele areaal wil Stet-directeur Ton niet spreken van een verzadigde markt voor pootaardappelen. "Het pootgoedareaal is de laatste jaren gegroeid. En je ziet dat de export van pootaardappelen nog steeds toeneemt."

De handelshuizen constateren dat de telers goed hebben ingespeeld op de strengere regels die sinds 1 juli 2010 van kracht zijn in de EU wat betreft aardappelmoeheid. Toen de nieuwe regelgeving werd aangekondigd in 2008 bestond de vrees dat veel grond als AM-besmet zou worden aangemerkt omdat er meer moet worden bemonsterd. Ton: "Wellicht dat in de toekomst minder grond beschikbaar komt vanwege de AM-richtlijn, maar dit jaar is er genoeg grond voor de pootgoedteelt. Waarschijnlijk hebben telers geschikte grond kunnen vinden door land te huren of te ruilen. Daar doen ze veel moeite voor, want ook dit seizoen is de pootgoedteelt financieel aantrekkelijk gebleken. Mogelijk dat de nieuwe AM-regelgeving een groei van het areaal heeft tegen gehouden."

Ton is daar blij mee. "Met het huidige areaal kunnen we de vraag naar pootaardappelen goed invullen tegen een goede prijs. Groei van het areaal kan de prijzen onder druk zetten." Ook Agrico-directeur Van Hoogen ziet dat het AM-beleid weinig invloed heeft op het areaal. "Veel telers hebben maatregelen getroffen om geschikte grond te vinden. We zien bijvoorbeeld dat pootgoedtelers uit de Noordoostpolder land huren in de andere Flevopolders."

Zie ook: Prognoseprijs pootaardappelen HZPC 33 euro

Of registreer je om te kunnen reageren.