Akkerbouw

Nieuws 279 x bekeken

SGP: aardappelsector moet onder GMO-verordening komen

Den Haag – De aardappelsector moet voortaan onder de gemeenschappelijke marktordening (GMO) vallen. Dat vindt de SGP-fractie in de Tweede Kamer.

Volgens de huidige regelgeving valt de aardappelsector niet onder de GMO-verordening, waardoor ze onder de normale mededingingsregelingen vallen. ”Voor het oprichten van een producentenorganisatie mag dat bijvoorbeeld maar voor maximaal 10 procent van de markt, als de sector onder de GMO-verordening valt, kan dit tot 30 procent”’, legt een woordvoerder van de SGP uit. Als de aardappelsector onder de GMO-verordening valt, zijn er voor de primaire producenten meer mogelijkheden om zich sterk te maken tegen de macht van de fritesproducenten.

In de GMO-verordening van 2009 zijn afspraken gemaakt over de Europese landbouwmarktordening. Zo zijn er afspraken over melkquota, bietenteelt, rijstteelt, referentieprijzen en interventieprijzen. Ook bijvoorbeeld steun voor telersverenigingen en importheffingen zijn opgenomen in de GMO-verordening.

De SGP vindt tevens dat de Europese Commissie het voor alle agrarische sectoren mogelijk moet maken om producentenorganisaties op te richten of coöperaties als producentenorganisatie te erkennen, tenzij zwaarwegende redenen daartegen pleiten. ”Nederland moet deze mogelijkheden maximaal benutten”, vindt SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

Hij vindt tevens dat mededingingsregelgeving meer ruimte moet geven in geval van crisissituaties voor het maken van marktafspraken. Hij doelt daarbij op de situatie in de tuinbouw tijdens de Ehec-crisis, toen sprake was van een sterke vraaguitval en telers behoefte hadden aan het snel en adequaat maken van tijdelijke markt- en prijsafspraken.

Of registreer je om te kunnen reageren.