Akkerbouw

Nieuws 328 x bekeken

DLV Plant richt vernieuwingsbedrijf op met akkerbouwer

Assen/Zeijen – DLV Plant en de maatschap Emmens-Schuiling hebben vernieuwingsbedrijf Op de Es opgericht om onderbelichte onderwerpen in praktijk te brengen.

Dit vernieuwingsbedrijf, een soort onderzoeksbedrijf, vindt plaats op het akkerbouwbedrijf van Erik Emmens in het Drentse Zeijen en vormt een schakel tussen onderzoek en praktijk, legt Roelof Naber, teammanager akkerbouw Noord-Oost bij DLV Plant, uit. Vooral de relatie met andere agrarische sectoren is belangrijk. Een speerpunt van Op de Es is het ontwikkelen van kracht- en ruwvoederteelten in relatie met grondruil.

De oprichting van de vernieuwingsboerderij valt samen met het nieuwe gemeenschappelijk landbouw beleid (GLB), dat in verband met het loskoppelen van de zetmeelsteun veel gevolgen gaat krijgen voor akkerbouwers in deze regio. In deze periode komt er allerlei informatie los over het GLB. ”Dat slaat veel agrarisch ondernemers murw. Het is allemaal best ingewikkeld. Ze wachten tot het concreet wordt.”

Het vernieuwingsbedrijf is een tussenoplossing. Hier wil DLV specifieke problemen voor het voetlicht brengen. ”Naar bijvoorbeeld grondruil en vruchtwisselingseisen wordt naar ons idee te weinig onderzoek gedaan”, zegt Naber. ”En een kreet als vergroening vraagt ook om uitleg. Aardappelen zijn toch ook groen? Voor de toekomst is vergroening belangrijk. Emmens doet er al iets mee. Op basis hiervan willen we deze term handen en voeten geven.”

Het duurt volgens DLV vaak te lang voor een onderzoek in praktijk wordt gebracht. ”Als akkerbouwers zien hoe iets werkt, gaan ze er sneller mee aan de slag. Daarom zoeken we de problemen op en maken we ze inzichtelijk. Er zitten veel onderzoeksbedrijven in de regio, maar een gemengd bedrijf is er nog niet. Dit is een tussenvorm met een akkerbouwer die samenwerkt met veehouders. Dat past goed bij de veranderingen in het GLB.” Volgend teeltseizoen, zodra er iets is te zien, wordt het vernieuwingsbedrijf officieel geopend.

Thema’s die in 2012 op het bedrijf komen te liggen: 
- teeltaspecten grondruil veehouderij en akkerbouw (ruimere vruchtwisseling)
- invulling van groene- en blauwe diensten door de praktijk
- teeltoptimalisatie zetmeelaardappelen
- rassenproeven diverse gewassen
- teeltonderzoek
- bemestingsonderzoek

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.