Akkerbouw

Nieuws 186 x bekeken

Vergister optie voor niet-geoogste suikerbieten

Bergen op Zoom - Als niet-geoogste suikerbieten nog steeds in een voor de oogst geschikte toestand verkeren, is afzet naar een vergister te overwegen. Dat meldt bieteninstituut IRS.

Als de bieten niet geschikt zijn om te oogsten, bepaalt de bodemgesteldheid of bewerkingen onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd of dat ze moeten worden uitgesteld.

Bij het omploegen van grote hoeveelheden plantmateriaal onder natte en zuurstofloze omstandigheden bestaat er een risico op anaërobe vergisting. Dit is te herkennen aan de blauwe, stinkende laag onderin de bouwvoor. Hierbij kunnen zich verschillende stoffen vormen die giftig zijn voor de wortels van het volgende gewas. Ploegen moet dus onder goede omstandigheden plaatsvinden of worden uitgesteld.

Bieten zijn niet zo gemakkelijk afbreekbaar als andere gewassen. Daarom is frezen aan te raden om het afbraakproces te versnellen. Doodspuiten met glyfosaat kan alleen als er voldoende actief groeiend blad op de biet staat.

Zomergranen hebben de voorkeur als volggewas, omdat dit gewas het mogelijk maakt om opslag van suikerbieten of aardappelen te bestrijden met graanherbiciden.

Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het volgende gewas de pH van de bodem te bepalen en zo nodig te verhogen met een snelwerkende kalkmeststof.

Of registreer je om te kunnen reageren.