Akkerbouw

Nieuws 253 x bekeken

Synagra wil onderzoek naar prijsafspraken kunstmestbranche

Brussel - Er zou op Europees vlak een onderzoek moeten komen naar de kunstmestproducenten. Die suggestie doet de Belgische beroepsvereniging van de graanhandel Synagra in een interview bij het Vlaamse persbureau Vilt.

Synagra vermoedt dat de stikstofproducenten kunstmatig schaarste creëren op de kunstmestmarkt. Synagra erkent dat de prijzen van stikstof gerelateerd zijn aan vraag en aanbod, aan energieprijzen en de prijzen van ureum op de wereldmarkt. De vereniging zet echter vraagtekens bij de impact van graanprijzen op de kostprijs van stikstofmeststoffen. “Het kunstmatig creëren van schaarste en de korte termijnpolitiek van de kunstmestproducenten zullen hier niet vreemd zijn”, zegt voorzitter Jean Maertens. “Het beperkt aantal marktspelers kan eveneens een verklaring zijn.”

In 2009 heeft Synagra bij de producenten een onderhoud aangevraagd om deze problematiek aan te kaarten. “De kunstmestproducenten weigerden hierop in te gaan en verklaarden dat hun organisatie zich strikt afzijdig houdt van commerciële aspecten. Zij waren van oordeel dat zij noch statutair noch wettelijk konden ingaan op dit verzoek gezien de Belgische en Europese anti-trust wetgeving”, legt Maertens uit.

In de productie van veevoederfosfaten wordt momenteel op Europees niveau onderzoek gedaan naar eventuele kartelvorming.

Of registreer je om te kunnen reageren.