Akkerbouw

Nieuws 224 x bekeken

Brussel wijst extra export suiker af

Brussel – De Europese Commissie heeft het exportquotum voor suiker niet verhoogd. De reden is dat later in het seizoen een tekort aan suiker wordt verwacht in de Europese Unie.

De beslissing is een tegenvaller voor de Europese suikerindustrie, omdat de suikerprijs op de wereldmarkt hoger is dan die in de EU. De voedingsmiddelenindustrie heeft juist baat bij het besluit, omdat meer suiker in de EU blijft. Import van suiker is duur door de hoge prijs op de wereldmarkt.

De Commissie was vorige maand van plan het exportquotum voor suiker tijdelijk te verhogen met 350.000 ton, bovenop het al bestaande exportquotum van 650.000 ton. De exportsuiker is geproduceerd boven het quotum.

Bij de hervorming van het Europese suikerbeleid in 2005 is afgesproken dat de EU voor 15 tot 20 procent in haar suikerbehoefte voorziet door suikerimporten uit een bepaalde groep ontwikkelingslanden. Maar doordat suiker op de wereldmarkt duurder is dan in de EU, verkopen veel landen hun suiker liever aan afnemers buiten de EU. Daardoor ontstaat een tekort in de EU aan suiker voor voedingsmiddelen. Door de verhoging van het exportquotum te schrappen, blijft meer suiker in de EU beschikbaar.

Het is onduidelijk of de Commissie later in het seizoen alsnog een verhoging van het exportquotum doorvoert. De lidstaten moeten begin volgend jaar aangeven bij de Commissie hoeveel suiker ze hebben geproduceerd. Aan de hand daarvan stelt de Commissie een suikerbalans op. Mocht daaruit blijken dat een verhoging van het exportquotum toch mogelijk is, kan de Commissie op haar besluit terug komen.

Vorig seizoen heeft de Commissie het exportplafond verhoogd naar bijna 1,9 miljoen ton vanwege de overproductie in de EU en het tekort aan suiker op de wereldmarkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.