boerderij grond om te boeren


Home Programma Sprekers Beste Gewasbeschermer Locatie Contact Aanmelden


Sprekers

harry brouwer

Harry Brouwer, bedrijfsleider bij Landbouwonderneming Westerwolde

Harry Brouwer is bedrijfsleider bij het landbouwbedrijf in Veelerveen, Groningen. Het bedrijf omvat 300 hectare akkerbouw met 200 hectare aardappelen, 40 hectare suikerbieten en 20 hectare bouwgerst. Daarnaast verricht de onderneming agrarisch en cultuurtechnisch loonwerk.

   
gerrit kurstjens

Gerrit Kurstjens, Akkerbouwer in Australië

Gerrit is geboren en getogen in Grubbenvorst (Limburg). Daar startte hij met een loonbedrijf, begon later een mesttransportbedrijf en runde vanaf 1985 een constructiebedrijf voor mesttransport- en mestverspreidingsmachines. In 1996 verkocht hij dit bedrijf en was van plan om met (semi)pensioen te gaan. Daarbij wilde hij zes maanden per jaar in Nederland wonen en de andere zes maanden in Australië. In de praktijk verliep dat heel anders. Hij woont nu minstens tien tot elf maanden per jaar in Australië. 
Vanaf 2001 heeft Gerrit in Australië diverse boerderijen als belegging gekocht om te verhuren. In 2006 kocht hij een akkerbouwbedrijf van 11.000 ha en is dat zelf gaan bewerken. 
Van zijn drie kinderen wonen twee dochters nu ook in Australië. Zijn zoon Dirk Kurstjens woont in Groningen.

 

   
sander janssen

Sander Janssen, DLO Groepshoofd Wageningen UR

Sander Janssen PhD is werkzaam als teamleider Earth Informatica bij het Alterra Centrum voor geo-informatie, en leidt een team van ervaren onderzoekers en software-engineers op het gebied van integrated (spatial) modelling, remote sensing en knowledge systems.

   
chris lindeloof

Chris van de Lindeloof, akkerbouwer en vertegenwoordiger Farmstore

Chris van de Lindeloof is sinds 1 januari 2011 werkzaam bij Farmstore in Bleskensgraaf. Farmstore is importeur van verschillende merken landbouwmachines voor de Benelux. Van de Lindeloof is verantwoordelijk voor de verkoop en productspecialist van zaaimachines en beregening en voor de marketing bij Farmstore. Daarvoor was hij 18 jaar werkzaam bij een grote leverancier van beregeningsinstallaties in Europa.

Sinds 2008 heeft Van de Lindeloof samen met zijn 2 broers een klein akkerbouwbedrijf in Hoeven. Dit is van origine het ouderlijk gemengde bedrijf dat sinds 2008 samen wordt voortgezet onder de naam Doorenburg vof. Binnen dit akkerbouwbedrijf  is Van de Lindeloof verantwoordelijk voor de teelt en overige buitenwerkzaamheden. In 2016 teelt het bedrijf ruim 37 hectare aan verschillende gewassen. Dit is het bouwplan van 2016:

  • aardappelen
  • suikerbieten
  • wintertarwe
  • erwten, consumptie
  • snijbiet / warmoes
  • stamslabonen

Sinds 2011 maakt Van de Lindeloof gebruik van een Trimble gps-systeem (RTK) op 2 trekkers voor rechtrijden, ploegen en spuiten.

   
harm brinks

Harm Brinks, ‎Specialist geïntegreerde en biologische akker- en tuinbouw bij Delphy

Harm Brinks werkt sinds 1984 bij Delphy (voorheen DLV Plant). Sinds vier jaar is Delphy bezig met het inwinnen van gewasbeelden, met camera’s gemonteerd aan bemande vliegtuigen, op zoek naar praktische toepassingen voor precisielandbouw. Delphy introduceerde in 2016 de Digitale Bodemspiegel, waarmee  verschillen in gewasgroei binnen percelen in beeld gebracht worden. De beelden in combinatie met de oorzaken van de verschillen leveren de bouwstenen voor een aantal praktische maatregelen waarmee akkerbouwers hun voordeel kunnen doen.  

   
herman krebbers

Herman Krebbers, ‎Projectmanager mechanisation and precision farming bij Delphy

Senior adviseur en projectleider mechanisatie en precisielandbouw. Vanaf 2008 intensief betrokken bij ontwikkeling, onderzoek en toepassing van precisielandbouw met stuursystemen, maar ook met werktuigsturing, gewas- en bodemsensing en toepassing van satellietbeelden, sensordata, dronebeelden, vliegtuig spectraalbeelden voor advies bijbemesting en opsporen zones met achterblijvende gewasgroei. In het kader van praktijknetwerken en ontwikkelprojecten intensief betrokken bij testen op demovelden en praktijkvelden van akkerbouwers van technieken gewassensing en vertaling naar praktijktoepassing in teeltadvies. Breed en intensief netwerk met telers, onderzoekers en leveranciers op dit gebied, ook in het buitenland. Toepassing van sensingsystemen op grootschalige bedrijven in Oost-Europa in combinatie met veldinspecties naar oorzaken groeivertraging en ontwikkelen advies teeltacties en perceelsverbetering.

   

 


boerderij grond om te boeren

 


oci agrowingsprayerunivekwsdelphyevers

Gelijktijdig met

agrifoodtech

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.