boerderij grond om te boeren


Home Programma Sprekers Beste Gewasbeschermer Locatie Contact Aanmelden


Programma 
(onder voorhoud)

09.30 Ontvangst
   
10.00 Opening en toelichting programma
Jan Vullings, dagvoorzitter
   
10.10

Precisielandbouw voor u: de meerwaarde voor uw bedrijf
Harry Brouwer, landbouwonderneming Westerwolde

Akkerbouwer Harry Brouwer vertelt over zijn eerste ervaringen met opbrengstmeting op de aardappelrooier. Hij ontdekt verklaarbare en onverklaarbare opbrengstverschillen tussen plekken op een perceel.

   
10.40

Bodemspiegel Delphy: je gewas monitoren vanuit de lucht, wat levert het op? 
Harm Brinks, Delphy

Gewasmonitoring vanuit de lucht levert nuttige informatie op die akkerbouwers kunnen gebruiken voor het optimaliseren van de gewasgroei. Met maatregelen in en buiten het groeiseizoen. Presentatie over de ervaringen van akkerbouwers in het Zuidwesten, Flevoland, Zuidoost-Nederland en Veenkoloniën en de mogelijke toepassingen.

   
11.20

Precisielandbouw op mijn bedrijf: de eerste stappen in de praktijk toegepast
Chris van de Lindeloof, akkerbouwer en vertegenwoordiger Farmstore

Chris van de Lindeloof heeft in West-Brabant een relatief klein akkerbouwbedrijf. Hij laat zien dat het ook voor hem nuttig is om aansluiting te zoeken bij wat precisielandbouw te bieden heeft.

   
12.00 Lunch op het akkerbouwplein
   
13.00

Big data: wat zijn de zegeningen en bedreigingen van meegeven van je data aan verzamelaars?
Sander Janssen, WUR

Wie heeft toegang tot jouw data en wat krijg je er voor terug?

 
13.30

Drones: een extra paar ogen
Herman Krebbers, Delphy

Smart Farming Specialist Herman Krebbers toont dat drones betrekkelijk eenvoudig fouten in machine-afstelling kunnen laten zien.

   
14.10 Koffiepauze op het akkerbouwplein
   
14.40

Precisielandbouw op mijn bedrijf: wat levert het mij op?
Gerrit en Dirk Kurstjens, Akkerbouwer in Australië

Dirk Kurstjens komt vertellen over o.a. een uiterst consequent uitgevoerd systeem van controlled circulation (vasterijpaden). Via een videoverbinding heeft hij dan live contact met Australië,waar zijn vader het systeem toepast.

   
15.20 Uitreiking Beste Gewasbeschermer 2016
Wie teelt de schoonste aardappel?
   
16.00 Borrel
   
17.00 Einde programma

oci agrowingsprayerunivekwsdelphyevers

Gelijktijdig met

agrifoodtech

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.