grond om te boeren
 

  12 december 2017

  GelreDome, Arnhem

grond om te boeren

Bodemvruchtbaarheid. Een bodem om op te (ver)bouwen.

 

Programma

(onder voorbehoud)

09.45 Ontvangst
   
10.15 Opening en toelichting programma
Jan Vullings, hoofdredacteur Boerderij
   
10.30

Een bodem om op te (ver)bouwen
Leendert Molendijk, Wageningen UR

 • Wat beïnvloedt de bodemwaarde?
 • Bodemstructuur, bodembewerking, weersinvloeden
 • Nieuwste ontwikkelingen in verbeteren bodemkwaliteit
   
11.00

Bodemverbetering in de praktijk
Marc van Bergeijk, akkerbouwer en loonwerker Gebr. Bergeijk in Zuidland (Z.-H.)

 • In kaart brengen van de bodem en specifieke toepassing stikstof
 • Storende activiteiten beperken
 • Percelen uniformiseren door egaliseren en uitwisselen grond
   
11.30

Koolstof in de grond vastleggen
Peter Kuikman, Wageningen Environmental Research

 • CO₂ vastleggen in landbouwgrond
 • Voordelen verhogen organisch stofgehalte in de grond
 • Voordelen en aan de slag 
   
12.00 Lunch op het akkerbouwplein
   
13.00

Keuzesessie 1

Zaal 1
Bodemvruchtbaarheid verbeteren bij kleigrond
Delphy

Zaal 2
Bodemvruchtbaarheid verbeteren bij zandgrond
Delphy

 
13.30

Keuzesessie 2

Zaal 1
Kwaliteit aardappelrassen en gevolgen op de bodemvruchtbaarheid

Een redelijk onbekend onderwerp, maar er is is veel verschil tussen verschillende aardappelrassen en de impact hiervan op de bodemvruchtbaarheid. Er zijn telers die hier specifiek rekening mee houden en erg goede resultaten mee boeken. Daarnaast het gebruik van protamylasse, een kalihoudend restproduct van aardappelen, voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. 

Zaal 2
Snelle bodemanalyse

 • Verschillende mogelijkheden van zelf grond testen
 • Direct sturen op de uitkomst
 • Veel geziene grondproblemen en oplossingen
   
14.00 Koffiepauze op het akkerbouwplein
   
15.00

Samenwerken voor een betere bodemvruchtbaarheid 
Ger Evenhuis, akkerbouwer in Schoonoord (Dr.)

 • Samenwerking akkerbouwer en melkveehouder voor betere bodemvruchtbaarheid
 • Gebruik van dierlijke mest
 • Grondruil
   
15.30 Quiz: bodemvruchtbaarheid 
Jelle Kuiper, quizmaster en cabaretier
   
16.00 Borrel op het akkerbouwplein
   
17.00 Einde programma

 


DELPHYUnivekwsdacom

 

*Akkerbouwers/loonwerkers krijgen  33% korting op het voor hen geldende tarief bij aanmelding voor 1 november 2017. Deelnemers uit de periferie krijgen 20% korting op het voor hen geldende tarief bij aanmelding voor 1 november 2017.

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.