grond om te boeren
 

  12 december 2017

  GelreDome, Arnhem

grond om te boeren

Alles over bodemvruchtbaarheid in de akkerbouw

 

Programma

(onder voorbehoud)

09.45 Ontvangst
   
10.15 Opening en toelichting programma
Jan Vullings, dagvoorzitter
   
10.30

Een bodem om op te (ver)bouwen

   
11.00

Ervaringen in de praktijk
Akkerbouwer

   
11.30

Presentatie

   
12.00 Lunch op het akkerbouwplein
   
13.00

Keuzesessie 1

Zaal 1
Kleigrond
Delphy

Zaal 2
Zandgrond
Delphy

 
13.30

Keuzesessie 2

Zaal 1
Zetmeelaardappelen

Zaal 2
Consumptieaardappelen

   
14.00 Koffiepauze op het akkerbouwplein
   
14.30

Samenwerking veehouder – akkerbouwer

Samenwerken voor een betere bodemvruchtbaarheid en gebruik dierlijke mest, grondruil.

   
15.15 Uitreiking Beste Gewasbeschermer 2017
Wie teelt de schoonste aardappel?
   
15.45 Borrel op het akkerbouwplein
   
17.00 Einde programma

 


DELPHYUnive

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.