Presentaties

Hier vindt u de presentaties van de sprekers tijdens Grond om te Boeren op 8 december 2015.

Plenaire sessies

Vruchtbaarheid van de Nederlandse Bodem
Sjef Staps, Louis Bolk Insituut
Download presentatie   

Hoe en waarmee houd je de bodem vruchtbaar?
Wat werkt wel en wat niet. 
Aaldrik Venhuizen, Agrifirm Plant
Download presentatie 

Rol van kunstmest komende 10 jaar bezien vanuit kunstmeststrooierfabrikant
Norbert Rauch, Managing director Rauch Landmaschinenfabrik GmbH   
Download presentatie 

Bodemvruchtbaarheid is meer dan alleen nutriënten
Christoffel den Herder, DLV Plant   
Download presentatie 

Hoe ga je secuur om met bodemvruchtbaarheid?
Praktijkverhaal van akkerbouwer  Bas Schiebergen, 400 ha Numansdorp (Z-.H.) 
Download presentatie 

Interactieve subsessies

Naar een Kringloopwijzer voor de akkerbouw
Bij hoge opbrengst hoort hoge bemestingsnorm
Romke Postma, NMI namens OCI    
Presentatie nog niet beschikbaar 

Van Aaltjes bestrijding naar aaltjes management.
Zo vermijd je de valkuilen.
Leendert Molendijk, PPO/WUR    
Download presentatie

Het belang van organische stof
Janjo de Haan, PPO/WUR    
Download presentatie 

Precisiebemesting
Herre Bartlema, Netwerk Smart Fertilzation   
Download presentatie 

Bonussessies    

Rekenen aan bemesting, goed voor boer en bodem
Anna Zwijnenburg, van A tot Z landbouwadvies namens OCI    
Download presentatie 

Verloop van de bodemvruchtbaarheid
Arjan Reijeneveld, senior productmanager Eurofins Agro
Download presentatie