Akkerbouw

Foto & video 3167 x bekeken 4 reacties

Stikstof goed voor groenbemester

Groenbemesters zijn in deze fase van de groei goed te vergelijken. Daarom organiseerde coöperatie CZAV bijeenkomsten op demovelden, waarop verschillende mengsels en bemestingsstrategieën naast elkaar liggen.

Foto

 • Op het CZAV demoperceel in Kloetinge (Zeeland) is naast een vergelijking tussen verschillende GLB-mengsels, ook een stikstofvariatie aangelegd. Op het perceel stond wintergerst waarvan het stro over het perceel is verhakseld.<br /><em>Foto's: Anton Dingemanse</em>

  Op het CZAV demoperceel in Kloetinge (Zeeland) is naast een vergelijking tussen verschillende GLB-mengsels, ook een stikstofvariatie aangelegd. Op het perceel stond wintergerst waarvan het stro over het perceel is verhakseld.
  Foto's: Anton Dingemanse

 • CZAV teeltadviseur Peter de Broekert gaf de presentatie. Hij werd terzijde gestaan door Leo Zandee. Voor de proeven werden bezocht, was er een korte uitleg over de situatie. Op 25 juli waren op het gehakselde stro van de wintergerst de volgende groenbemesters gezaaid: Forum plus, Saloon plus, Vitera-Multikulti, -Trio en -Universal, Doublet Plus en Colonel Plus.

  CZAV teeltadviseur Peter de Broekert gaf de presentatie. Hij werd terzijde gestaan door Leo Zandee. Voor de proeven werden bezocht, was er een korte uitleg over de situatie. Op 25 juli waren op het gehakselde stro van de wintergerst de volgende groenbemesters gezaaid: Forum plus, Saloon plus, Vitera-Multikulti, -Trio en -Universal, Doublet Plus en Colonel Plus.

 • Na de gerstoogst is de grond 10 tot 15 centimeter diep bewerkt met een cultivator, en is er gezaaid met een rotoregcombinatie. Omdat het achtergebleven organisch materiaal stikstof opneemt tijdens het verteringproces, kreeg het veld op 17 augustus 100 kilogram stikstof per hectare, uitgezonderd een strook van 60 meter die is bemest met 60 kilogram stikstof per hectare. Bij de proef met Doublet Plus is dit verschil goed waarneembaar. Op de voorgrond de bemesting met 60 kilogram stikstof en daarachter met 100 kilogram stikstof per hectare.

  Na de gerstoogst is de grond 10 tot 15 centimeter diep bewerkt met een cultivator, en is er gezaaid met een rotoregcombinatie. Omdat het achtergebleven organisch materiaal stikstof opneemt tijdens het verteringproces, kreeg het veld op 17 augustus 100 kilogram stikstof per hectare, uitgezonderd een strook van 60 meter die is bemest met 60 kilogram stikstof per hectare. Bij de proef met Doublet Plus is dit verschil goed waarneembaar. Op de voorgrond de bemesting met 60 kilogram stikstof en daarachter met 100 kilogram stikstof per hectare.

 • Bij de mengsels met vlinderbloemigen is dit verschil in het gewas nauwelijks opvallend. Vooraan Vitera Trio met daarachter Vitera Universal. Helemaal achteraan het verschil in stikstof gift bij Doublet Plus en Colonel Plus nog zichtbaar.

  Bij de mengsels met vlinderbloemigen is dit verschil in het gewas nauwelijks opvallend. Vooraan Vitera Trio met daarachter Vitera Universal. Helemaal achteraan het verschil in stikstof gift bij Doublet Plus en Colonel Plus nog zichtbaar.

 • Het verschil van ontwikkeling in gevarieerde stikstofgift bij de Colonel Plus is hier in detail goed zichtbaar.

  Het verschil van ontwikkeling in gevarieerde stikstofgift bij de Colonel Plus is hier in detail goed zichtbaar.

 • De wortelknolletjes op een wortel. Deze ontstaan, doordat bacteriën op vlinderbloemwortels stikstof uit de bodem en lucht binden. Vlinderbloemigen zoals deze klaver zijn daardoor minder afhankelijk van een extra stikstof gift.

  De wortelknolletjes op een wortel. Deze ontstaan, doordat bacteriën op vlinderbloemwortels stikstof uit de bodem en lucht binden. Vlinderbloemigen zoals deze klaver zijn daardoor minder afhankelijk van een extra stikstof gift.

 • Het gaat er niet alleen om hoe het gewas erbij staat, maar zeker ook om wat de situatie in de bodem is. Niet bevorderlijk voor de wortelontwikkeling, was de periode van droogte tijdens de groei. Wortels gaan niet diep, maar vertakken.

  Het gaat er niet alleen om hoe het gewas erbij staat, maar zeker ook om wat de situatie in de bodem is. Niet bevorderlijk voor de wortelontwikkeling, was de periode van droogte tijdens de groei. Wortels gaan niet diep, maar vertakken.

 • Ook deze profielkuil laat dit zien. Wortels blijven in de bovenste bewerkte laag en dringen niet door in de vaste ondergrond.

  Ook deze profielkuil laat dit zien. Wortels blijven in de bovenste bewerkte laag en dringen niet door in de vaste ondergrond.

 • Het graven van profielkuilen in deze harde grond was voor de teeltbegeleiders geen sinecure. Daarom werd gekozen om met de ploeg de grond haaks op de proeven open te leggen. Zodoende kon toch een redelijk beeld worden gevormd van de ontwikkeling in de bodem.

  Het graven van profielkuilen in deze harde grond was voor de teeltbegeleiders geen sinecure. Daarom werd gekozen om met de ploeg de grond haaks op de proeven open te leggen. Zodoende kon toch een redelijk beeld worden gevormd van de ontwikkeling in de bodem.

 • Als gevolg van de zachte winter wordt een forse toename van slakken geconstateerd. Ook op dit perceel wintergerst is een forse slakkenpopulatie geconstateerd. Omdat sommige groenbemesters de slakkenpopulatie kunnen stimuleren, is op 20 september 9 kilo slakkenkorrels per hectare gestrooid, op een strook van 24 meter over alle groenbemesters. Volgend jaar worden op dit perceel aardappelen geteeld. Er zal dan worden gekeken wat hiervan de invloed is op de overwinterende slakkenpopulatie.

  Als gevolg van de zachte winter wordt een forse toename van slakken geconstateerd. Ook op dit perceel wintergerst is een forse slakkenpopulatie geconstateerd. Omdat sommige groenbemesters de slakkenpopulatie kunnen stimuleren, is op 20 september 9 kilo slakkenkorrels per hectare gestrooid, op een strook van 24 meter over alle groenbemesters. Volgend jaar worden op dit perceel aardappelen geteeld. Er zal dan worden gekeken wat hiervan de invloed is op de overwinterende slakkenpopulatie.

 • Een aandachtspunt tijdens de introductie van de rondleiding was ook de verbetering van de bodemstructuur en vruchtbaarheid. CZAV ontwikkelde hiervoor een stappenplan dat hier kort wordt toegelicht.

  Een aandachtspunt tijdens de introductie van de rondleiding was ook de verbetering van de bodemstructuur en vruchtbaarheid. CZAV ontwikkelde hiervoor een stappenplan dat hier kort wordt toegelicht.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Dus duur zaad kopen, daarnaast 100 kg zuivere stikstof met nog eens 9 kg slakkenkorrels. Knappe jongen die dat allemaal verkocht krijgt aan een nuchtere Zeeuw. Akkerbouwers kunnen beter wat extra rundveemest laten komen. Krijg je geld toe.

 • Meralco

  Niet iedere akkerbouwer heeft stikstofruimte over. Zelf heb ik de stikstof van de groenbemester verdeeld over de brouwgerst en aardappels. De normen houden geen rekening met de behoefte van bepaalde gewassen/rassen.

 • alco1

  Wij mogen zelf niet meer denken.
  Er wordt voor u gedacht.

 • wiljo

  100 Kg stikstof het beste op groenbemester.?
  Ik hoop dat van Dam dit ook leest.
  Dan kan hij dat zo even regelen in Brussel dat de normen aangepast worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.