Akkerbouw

Foto & video 301 x bekeken

Sensortechnologie in de akkerbouw

DLV Plant organiseerde op vrijdag 11 september een demomiddag met als thema Sensortechnologie in de akkerbouw. Ongeveer 450 bezoekers namen een kijkje in Zeijen (Dr.).

Foto

 • DLV Plant organiseerde op vrijdag 11 september een demomiddag met als thema Sensortechnologie in de akkerbouw. In Zeijen (Dr.) kregen de bezoekers onder meer uitleg over de werking en de meetgegevens van de in het proefveld geplaatste sensoren.  Tekst en foto's: Matthijs Verhagen

 • Een voorbeeldopstelling van de sensoren, compleet met regenmeter. Leverancier Dacom werkt momenteel ook aan sensoren die de stikstofvoorraad continu in beeld brengen aan de hand van het zoutgehalte in de grond. Hierop kan de akkerbouwer dan real time de kunstmestgift aanpassen.

 • De sensoren zijn midden in twee aardappelproefpercelen geplaatst (bij de witte vlaggen). Overigens vormen de twee sensoren een onderdeel van een breder sensortechniekproject dat in de gehele provincie Drenthe wordt uitgevoerd. Ook op andere locaties worden sensoren meerjarig uitgezet om gegevens te vergaren. Provincie Drenthe ondersteunt het sensorproject financieel.

 • Hier is te zien dat het veld dat met een vleugelschaar is bewerkt (links) iets meer afgestorven is dan het gespitte deel (rechts). Een eerste indruk lijkt, ook na het zien van de proefrooiingen in het voordeel van de spitmachine te zijn. Bij een ander seizoensverloop kan dit weer andersom zijn.

 • Een proefrooiing van het deel dat gespit is.

 • Een proefrooiing van het deel dat met de vleugelschaar is bewerkt. Door de niet kerende werking van de vleugelschaar kwamen de poters in het voorjaar in een relatief droog pootbed. De spitmachine haalde daarentegen wat vochtigere grond naar boven, waardoor dat veld een betere start had.

 • Dit is het beeld dat de sensoren registreren in de loop van het seizoen. In de grafiek wordt het vochtgehalte op de verschillende diepten weergegeven. Het verloop tussen de lijnen geeft de vertraging weer waarmee het regenwater in de grond zakt. De bovenste kolommen laten de hoeveelheid neerslag zien. Het perceel is niet beregend.

 • Verschillende mechanisatiebedrijven uit de regio legden eerder op de dag een demoveldje aan om de werking van hun machines te tonen.

 • Ook een proefveld met verschillende rassen was onderdeel van de themamiddag. Onderwerp van gesprek waren vooral de hoge onderwatergewichten van dit jaar. Ongeveer 450 bezoekers brachten een bezoek aan de demomiddag.

Of registreer je om te kunnen reageren.