Beste Landbouwspuiter 2013

Geert Draijer Beste Landbouwspuiter 2013

 

Geert Draijer (59) in Veendam is de Beste Landbouwspuiter 2013. Draijer excelleert door zeer secuur met een minimum aan middel maximaal landbouwkundig effect te halen.

De Beste landbouwspuiter 2013 Geert DraijerTijdens de prijsuitreiking woensdag heelt motiveerde juryvoorzitter Jan Bouwman van Syngenta  waarom de keuze op Draaijer is gevallen.

Hieronder zijn toespraak:

 

‘Beste Geert en andere aanwezigen.

Gewasbeschermingsmiddelen en de toepassing daarvan ligt in Nederland continu onder een vergrootglas. Alhoewel velen het belang onderkennen van een goede gewasbescherming is ze vaak negatief in het nieuws. Of het nu gaat om drift naar  het oppervlakte water, bijensterfte , de omwonenden problematiek of de residuen in de producten.

Maatschappij, overheid, maar ook de voedselketen stellen steeds hogere eisen aan de  teeltwijze, niet alleen als het gaat om opbrengst en kwaliteit, maar ook als het gaat om hoe deze opbrengst en kwaliteit tot stand komt. Kan de teeltwijze niet wat duurzamer met zo min mogelijk input. Met zo min mogelijk kunstmest, water, gewasbeschermingsmiddelen. “Grow more with Less”. Hoe ontzien we zoveel mogelijk de rest van onze leefomgeving.

 

Het op de juiste wijze toepassen van de middelen, met alle kennis en kunde die we in huis hebben om de middelen daar te brengen waar ze nodig zijn en niet op plaatsen waar ze niet gewenst zijn wordt steeds belangrijker.

 

Om dat belang te onderstrepen heeft Syngenta, samen met de spuitmachinefabrikanten Amazone, Hardi, Boerderij en Groenten & Fruit van harte ondersteuning gegeven aan de wedstijd  “de Beste Landbouwspuiter van 2013”.

Op grond van een pittige  vragenlijst over ziekte en plagen, toepassingstechniek en teeltwijze bleven 5 genomineerden over. De jury, bestaande uit Geert-Jan van Roessel (DLV Plant), landbouwmetereoloog Erno Bouma, Boerderijredacteur Martijn Knuivers en mijzelf, heeft gesprekken gevoerd met de deelnemers over hun werkwijze, hun visie over gewasbescherming en toepassingsstechniek op PPO Westmaas en op het eigen bedrijf.

De terechte winnaar is Geert Draijer.

Geert besteedt veel aandacht aan een optimale gewasgroei door een uitgebalanceerde gift van sporenelementen. Het gewas is daardoor vitaler (weerbaarder) en is minder vatbaar voor Phytopthora, waardoor minder ingegrepen behoeft te worden.

Geert heeft aangetoond zorgvuldig om te gaan met de middelen door een goede opslag, een goede persoonlijke bescherming,  de juiste spuitdoppen en verantwoord  om te gaan met restspuitvloeistof.

Geert maakt gebruik van een besissingsondersteunend systeem om de juiste timing van de bespuiting te bepalen.

Geert heeft in de gesprekken blijkt gegeven van toekomstvisie waar zijn bedrijf in de toekomst naar toe zal groeien als het gaat om verder verduurzaming met onder andere Precisie Toepassingsapparatuur.

Geert is lid van verscheidene studiegroepen om samen met collega’s te leren van elkaars ervaring en samen stappen te maken naar een productieve landbouw met zo min mogelijke effecten op  de leefomgeving.

Mogelijk dat in deze buurt, onder zijn leiding, een Veldleeuwerik-groep zal ontstaan. Deze Stichting, waar nu 400 boeren bij zijn aangesloten, zoekt naar mogelijkheden van verduurzaming op het eigen bedrijf.

Kortom; Geert je aanwezige kennis en kunde om zo veranwoord mogelijk om te gaan met middelen en de toepassing waarbij productie wordt gehaald met zo min mogelijk ander effecten op de omgeving maken je tot de beste landbouwspuiter van 2013.’

Juryvoorzitter Jan Bouwman spreekt in de woonkeuken van de familie Draijer de prijswinnaar toe.

Juryvoorzitter Jan Bouwman spreekt in de woonkeuken van de familie Draijer de prijswinnaar toe.

Het champagneglas wordt gegeven

Het champagneglas wordt gegeven.

Voor de boerderij in veendam v.l.n.r. Geert Draijer, Jan Romijn en Jan Bouwman (Syngenta), Eite van der Veen (Kamps de Wild/Amazone), Martijn Knuivers en Leo Tholhuijsen (Boerderij) Johannes de Boer (Homburg/Hardi)

Voor de boerderij in Veendam v.l.n.r. Geert Draijer, Jan Romijn en Jan Bouwman (Syngenta), Eite van der Veen (Kamps de Wild/Amazone), Martijn Knuivers en Leo Tholhuijsen (Boerderij) Johannes de Boer (Homburg/Hardi).

 

 


 

 

genomineerden

 

De wedstrijd Beste Landbouwspuiter heeft vijf genomineerden opgeleverd voor de titel Beste Landbouw spuiter 2013. Daarmee is de wedstrijd de fase ingegaan van individuele beoordeling van de genomineerden: een mondeling ‘examen’, gevolgd door een beoordeling van de genomineerde op zijn eigen bedrijf.

Genomineerden
De vijf genomineerden zijn: akkerbouwer Jaap Vermue in Startenhuizen (Gr.), akkerbouwer Geert Draijer in Veendam (Gr.), loonspuiter Wim Schokker in Gorredijk (Fr.), groenteteler Tony van Gerven in Drunen (N.-Br.) en groenteteler Johan Jacobs in Stramproy (L.). De vijf vulden de vragenlijst het best in.
Doel van de wedstrijd Beste Landbouwspuiter is bijdragen aan verhoging van het kennisniveau van boeren en tuinders. Leidraad is duurzaamheid in brede zin: landbouwkundig, financieel en op het gebied van milieu en veiligheid.
De genomineerden waren te gast bij de graandemovelden van Syngenta op proefboerderij Westmaas, voor een vooruitblik op de Graandemo. Ze werden daar voor het eerst beoordeeld door de jury: Geert-Jan van Roessel van DLV Plant, Jan Bouwman van Syngenta, landbouwmeteoroloog Erno Bouma en akkerbouwredacteur Martijn Knuivers van Boerderij.

Gewasbescherming is meer dan spuiten
Uitgangspunt is dat goede gewasbescherming verder gaat dan puur het spuiten, de juiste middel- en dopkeuze, de goede weersomstandigheden et cetera. Gewasbescherming is breder: bij voorkeur integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. De jury zoekt naar degene die gewasbescherming juist inpast in het bedrijfsmanagement. En daarbij óók nog eens de juiste middelen goed toepast.
De winnaar ontvangt de titel Beste Landbouwspuiter 2013 en een Heliosec (t.w.v. €5.000), een opvangbak om tankrestanten in op te slaan.
Spuitlicentie.nl verloot onder alle deelnemers vier e-learningmodules ter waarde van €350. De Beste Landbouwspuiter 2013 wordt bekendgemaakt op Potato Europe, 11 en 12 september in Emmeloord.


Beste LandbouwspuiterDe inzendtermijn van de westrijd Beste Landbouwspuiter is gesloten. De vijf genomineerden worden op 25 juni 2013 bekend gemaakt.

 

 

Die vijf worden de komende weken thuis bezocht en kritisch aan de tand gevoeld door een deskundige jury. Daarna wordt de Beste Landbouwspuiter 2013 bekend gemaakt.

De prijswinnaar krijgt niet alleen de titel Beste Landbouwspuiter 2013 maar ook een Heliosec. Onder alle inzenders verloten wij vier e-learningmodules van Spuitlicentie.nl

Heliosec
Heliosec

 


 

 

 

Boerderij, Syngenta Crop Protection en Groenten & Fruit zoeken de Beste Landbouwspuiter 2013. Wie beheerst gewasbescherming tot in de puntjes? U leest het binnenkort.