boerderij beste gewasbeschermer

Toelichting
Wie teelt de schoonste aardappelen van Nederland? Wie teelt fritesaardappelen met de minste milieubelasting per kilo. Naar die akkerbouwer gaan wij op zoek in de 2016-aflevering van Beste Gewasbeschermer.
 • Aardappel behoort tot de groep meest intensief bespoten gewassen in de akkerbouw: enkele keren tegen onkruid en vervolgens in het groeiseizoen tot wel 20 keer tegen de schimmelziekte Phytophthora
 • De chemische gewasbescherming staat onder maatschappelijke druk. De maatschappelijke weerstand ertegen neemt toe, wereldwijd. Ondanks de reductie in het middelengebruik (actieve stof) met 90 procent de laatste 10 jaar geldt nog onverminderd Minder is beter.
 • Tegelijk zou het zo zijn dat dat Nederlandse telers per kilo product juist weer veel minder spuiten de boeren en tuinders in andere landen.
 • Ofwel: Er is veel voor te zeggen om de milieubelasting-per-kilo-product (afgeleide van hoeveelheid-middel-per-kilo-product) als criterium gebruiken om te bepalen wie de Beste Gewasbeschermer is. Aan dit getal ligt veel vakmanschap ten grondslag.
Voorwaarden
 • Wie kunnen meedoen? Alle telers van fritesaardappelen in Nederland en Belgisch Vlaanderen. We werken in eerste instantie met alleen frites aardappelen. (Vanaf 2017 kunnen we ook denken aan tafelaardappelen, zetmeelaardappelen en eventueel pootaardappelen.
 • De wedstrijd gaat over het aardappeljaar 2016. De hoeveelheid gegroeide aardappelen wordt kort voor de oogst vastgesteld middels een onafhankelijke proefrooiïng volgens erkend protocol. (Delphy)
 • Voor de beoordeling rekenen we hoeveelheden middel om naar milieubelastingspunten (Milieumeetlat CLM)
 • Akkerbouwers houden al bij wat ze spuiten, dus e.e.a. is minder ingewikkeld dan het lijkt.
 • We gaan zien of we voor internet een handige tool kunnen bouwen, waarin deelnemers hun scores kunnen invullen
 • Deelnemers sturen ons na de laatste bespuiting hun score (hvh middel en proefrooïng) toe van het perceel  waarmee ze meedoen aan de wedstrijd. De vijf of tien laagste scoorders komen op een shortlist van nominées. Deze moeten nauwgezet worden gecontroleerd. (IsaCert controleert de spuitadministratie en voorziet in een residuanalyse van één productmonster per ter verificatie van de spuitregistratie) Delphy verzorgt bij finalisten definitieve proefrooïng volgens geld protocol.)
 • De beste scoorders worden vervolgens bezocht en aan de tand gevoeld door een deskundige jury (Nefyto, Agrodis, Delphy, Boerderij, Syngenta, communicatiedeskindige). Naast lage hvh middel per kilo fritesaardappel tellen namelijk ook zaken als beperking van emissie/erfafspoeling enzo. Integrated Pest Management (IPM) is hier leidraad
 • De beste vijf zijn toppers en die gaan we in Boerderij zetten, op boerderij.nl etc.
 • We publiceren over de wedstrijd in Boerderij Weekblad, Boerderij Vandaag, boerderij.nl 
 • De prijsuitreiking vindt plaats op het Akkerbouwevent Grond om te Boeren op 15 december 2016

aanmelden

 

syngentadelphybeyneisacertmccain